top of page

Liczebniki w języku niemieckim

Język niemiecki, znany ze swojej precyzji i struktury, posiada unikalny system liczebników, który stanowi podstawę komunikacji liczbowej. Liczebniki w niemieckim, podobnie jak w wielu innych językach, są niezbędne w codziennym życiu, umożliwiając liczenie, określanie ilości, organizowanie danych i określanie kolejności. W tym artykule przyjrzymy się bliżej strukturze niemieckich liczebników, ich podziałowi i zastosowaniu, aby ułatwić zrozumienie i naukę tego ważnego aspektu języka niemieckiego.

Podział liczebników
 

Liczebniki w języku niemieckim można podzielić na kilka głównych kategorii:

 1. Liczebniki główne (Grundzahlen) – służą do określania ilości i są podstawą dla innych rodzajów liczebników. Przykłady obejmują: eins (1), zwei (2), drei (3), etc.

 2. Liczebniki porządkowe (Ordnungszahlen) – wykorzystywane do określania kolejności. Tworzone są przez dodanie końcówki "-te" (dla większości liczb) lub "-ste" (dla liczb od 1 do 19 oraz liczb kończących się na '3'). Na przykład: erste (1.), zweite (2.), dritte (3.), etc.

 3. Liczebniki zbiorowe (Sammelzahlen) – mniej powszechne, używane do określania liczby elementów jako całości. Przykładem może być "dutzend" (tuzin).

 4. Liczebniki ułamkowe (Bruchzahlen) – stosowane do wyrażania ułamków, z "einhalb" (1/2) będącym najbardziej podstawowym przykładem.

Zasady pisowni i wymowy liczebników niemieckich
 

W języku niemieckim liczebniki główne od 1 do 12 mają unikalne nazwy, które należy po prostu zapamiętać. Od liczby 13 zaczyna się regularny wzorzec, gdzie liczba kończy się na "-zehn" (np. dreizehn - 13). Liczebniki dziesiątkowe (20, 30, 40, etc.) tworzone są poprzez dodanie końcówki "-zig" do odpowiedniej liczby, z wyjątkiem 20 (zwanzig) i 30 (dreißig), które nieco odbiegają od tej reguły.

Interesującą cechą liczebników w języku niemieckim jest sposób tworzenia liczb składanych. Liczby składają się od końca, np. dwadzieścia dwa to "zweiundzwanzig" (dosłownie "dwa i dwadzieścia"). Ten system kontynuowany jest przez wszystkie liczby składane, co może być początkowo mylące dla osób uczących się języka.

Przykłady użycia liczebników w języku niemieckim
 

Liczebniki w niemieckim znajdują zastosowanie w wielu kontekstach, od podstawowych działań matematycznych, przez określanie dat i godzin, po zaawansowane zastosowania naukowe i techniczne. Oto kilka przykładów użycia:

 • Podawanie wieku: Ich bin dreißig Jahre alt (Mam trzydzieści lat).

 • Określanie daty: Heute ist der erste Mai (Dzisiaj jest pierwszy maja).

 • Zakupy i ilości: Ich hätte gerne zwei Kilo Äpfel (Poproszę dwa kilogramy jabłek).

Niemieckie liczebniki główne od 1 do 100
 

Aby ułatwić naukę, przedstawiamy listę liczebników głównych od 1 do 100 w języku niemieckim. Dla ułatwienia, liczebniki podzielono na mniejsze grupy.

Od 1 do 20:

1. eins

2. zwei

3. drei

4. vier

5. fünf

6. sechs

7. sieben

8. acht

9. neun

10. zehn

11. elf

12. zwölf

13. dreizehn

14. vierzehn

15. fünfzehn

16. sechzehn

17. siebzehn

18. achtzehn

19. neunzehn

20. zwanzig

Dziesiątki (30, 40, 50...100):

30. dreißig

40. vierzig

50. fünfzig

60. sechzig

70. siebzig

80. achtzig

90. neunzig

100. hundert

Przykłady liczb składanych (21-29, 31-39, itd.):

21. einundzwanzig

22. zweiundzwanzig

23. dreiundzwanzig

24. vierundzwanzig

25. fünfundzwanzig

26. sechsundzwanzig

27. siebenundzwanzig

28. achtundzwanzig

29. neunundzwanzig

I tak dalej, aż do 100. Warto zauważyć, że liczby składane tworzymy, zaczynając od jedności, a następnie dodając dziesiątki (na przykład: 22 to "zweiundzwanzig", co dosłownie oznacza "dwa i dwadzieścia").

Wskazówki do nauki
 

 1. Zacznij od zapamiętania liczebników od 1 do 20: Są one podstawą do tworzenia większych liczb.

 2. Nauka dziesiątek: Po opanowaniu pierwszych dwudziestu liczb, skup się na naukę dziesiątek (30, 40, 50...). Pomoże to w szybkim tworzeniu liczb składanych.

 3. Praktyka tworzenia liczb składanych: Ćwicz tworzenie liczb składanych, używając poznanych liczebników jedności i dziesiątek.

 4. Używaj liczebników w praktycznych kontekstach: Spróbuj używać liczebników w codziennych sytuacjach, np. podczas rozmów o godzinach, datach, wieku, czy podczas zakupów.

bottom of page