top of page

Praca na magazynie - Niemcy
 

Prima Job Center - Agencja Pracy Tymczasowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Niedurnego 75/7, posiadająca polski certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących  agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usługi pracy tymczasowej o numerze 27535 oraz niemiecki certyfikat agencji zatrudnienia (Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, BfA Düsseldorf) specjalizująca się w świadczeniu usług w ramach pracy tymczasowej w Polsce i w Niemczech, poszukuje osób zainteresowanych pracą jako:

Praca na magazynie
 

Praca na magazynie Niemcy

Opis stanowiska pracy:
 

 • Kompletowanie i sortowanie towarów według zamówienia

 • Pakowanie towarów

 • Przygotowanie etykiet

 • Prace magazynowe

 • Komisjonowanie za pomocą skanera

Wymagania:
 

 • Sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 • Gotowość podjęcia pracy za granicą

Mile widziane:
 

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera / pakowacza / komisjonera

 • Mile widziane prawo jazdy kat. B oraz własny samochód na wyjazd

Oferujemy:
 

 • Umowę o pracę tymczasową

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w euro

 • Ubezpieczenie

 • Zakwaterowanie blisko miejsca pracy 

 • Możliwość pracy w nadgodzinach

 • Możliwość pracy dla par 

 • Pomoc w organizacji wyjazdu

 • Opiekę i wsparcie koordynatora

 • Możliwość pobierania zaliczek 

 • Premie, bonusy, dodatki


Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły oferty. 

Niemcy - wiele lokalizacji

Praca na magazynie

Praca tymczasowa

FAQ

Jaki jest zakres obowiązków magazyniera?
 

Praca na magazynie to zajęcie związane z przechowywaniem, organizacją i zarządzaniem towarem, materiałami lub innymi przedmiotami w magazynie lub centrum dystrybucyjnym. Poniżej główne obowiązki związane z tym zawodem:

 • Przyjmowanie i rozładowywanie: Członkowie zespołu są odpowiedzialni za przyjmowanie dostaw, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją, rozładowywanie i umieszczanie ich na odpowiednich miejscach.

 • Przechowywanie i organizacja: Muszą efektywnie organizować towar, zapewniając, aby był dostępny i identyfikowalny. Mogą korzystać z różnych systemów przechowywania, takich jak półki, regały, skrzynki paletowe itp.

 • Przygotowanie dostaw: Są odpowiedzialni za przygotowanie zamówień klientów lub innych oddziałów firmy. Mogą otrzymywać listy zleceń, zbierać odpowiednie produkty, pakować je i przygotowywać do wysyłki.

 • Prace pakowania i etykietowania: Mogą być odpowiedzialni za pakowanie asortymentu w odpowiednie opakowania i etykietowanie ich, aby umożliwić łatwą identyfikację.

 • Obsługa urządzeń i narzędzi: W zależności od rodzaju magazynu, pracownicy mogą obsługiwać różne urządzenia i narzędzia, takie jak wózki widłowe, skanery kodów kreskowych, systemy zarządzania itp. Wymaga to odpowiedniego przeszkolenia i posiadania uprawnień.

 • Kontrola poziomu zapasów: Muszą monitorować bilans magazynowy, prowadzić rejestr przyjęć i wydań, oraz wykonywać regularne inwentaryzacje w celu sprawdzenia zgodności zapasów z dokumentacją.

 • Współpraca z innymi działami: Pracownicy często współpracują z innymi działami firmy, takimi jak dział zakupów, sprzedaży lub logistyki, aby zapewnić sprawną obsługę dostaw, wysyłek i innych procesów.

 • Zachowanie porządku i czystości: Pracownicy są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na terenie magazynu, w tym eliminowanie zagrożeń i przestrzeganie zasad BHP.

Praca ta może być fizycznie wymagająca, wymagać umiejętności organizacyjnych i zdolności do pracy zespołowej.

Jakimi cechami musi wyróżniać się magazynier?
 

Pracownik powinien wyróżniać się pewnymi cechami, które przyczyniają się do efektywnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z przechowywaniem i dystrybucją towarów. Oto kilka cech, które są ważne dla magazyniera:

 • Organizacja: Magazynier powinien być dobrze zorganizowany i umieć skutecznie zarządzać przestrzenią. Umiejętność planowania, identyfikowania priorytetów i utrzymania porządku są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania magazynu.

 • Dokładność: Pracownik musi być dokładny i precyzyjny w swojej pracy. Musi prawidłowo odczytywać etykiety, zapisywać informacje, kompletować zamówienia i dokonywać innych operacji zgodnie z wymaganiami, aby uniknąć błędów i pomyłek.

 • Komunikacja: Magazynier często współpracuje z innymi członkami zespołu oraz z innymi działami firmy. Właściwa komunikacja jest niezbędna do efektywnej wymiany informacji, zgłaszania problemów, koordynowania działań oraz zapewnienia płynności procesów magazynowych.

 • Fizyczna wytrzymałość: Praca magazyniera to praca fizyczna, wymagająca podnoszenia, przemieszczania i manipulowania przedmiotami o różnych rozmiarach i wagach. Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej i wytrzymały, aby sprostać tym wymaganiom.

 • Zrozumienie procedur magazynowych: Kandydat powinien być dobrze zaznajomiony z procedurami i zasadami obowiązującymi w magazynie, takimi jak systemy przechowywania, metody etykietowania, procedury odbioru i wysyłki, kontrole stanów itp. Zrozumienie tych procedur jest kluczowe dla skutecznego zarządzania.

 • Skupienie i uważność: Pracownik powinien być skoncentrowany na swojej pracy, uważnie obserwować i monitorować stan artykułów, unikać uszkodzeń i pomyłek. Koncentracja jest kluczowa, aby minimalizować ryzyko popełnienia błędów.

 • Umiejętność pracy zespołowej: Pracownik często pracuje w zespole, współdziałając z innymi pracownikami. Umiejętność efektywnej współpracy, dzielenia się obowiązkami i wsparcia kolegów zespołu jest ważna dla płynności i efektywności pracy w magazynie.

 • Elastyczność i adaptacja: W centrum logistycznym mogą występować zmienne warunki pracy, takie jak zmieniające się harmonogramy, nagłe potrzeby klientów czy pilne zadania. Pracownik powinien być elastyczny i potrafić dostosować się do takich sytuacji, aby sprostać wymaganiom i zapewnić sprawne działanie magazynu.

Oczywiście, powyższe cechy są ogólnymi wskazówkami i mogą się różnić w zależności od konkretnego miejsca pracy i branży. Konkretny zakres obowiązków i oczekiwania będą zależeć od specyfiki danego magazynu i firmowych procedur.

Czy praca na magazynie w Niemczech jest ciężka?
 

Warunki pracy mogą się różnić w zależności od branży i specyfiki miejsca pracy. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na warunki pracy na omawianym stanowisku:

 • Środowisko pracy: Magazyny charakteryzują się różnymi warunkami przechowywania produktów, mogą być suche, chłodne, mroźne lub wilgotne. W zależności od rodzaju przechowywanych produktów, pracownicy mogą mieć kontakt z różnymi warunkami.

 • Fizyczne wymagania: Praca ta często wiąże się z fizycznym wysiłkiem, takim jak podnoszenie, przemieszczanie i manipulowanie przedmiotami o różnych rozmiarach i wagach. Kandydaci powinni być w dobrej kondycji fizycznej.

 • Godziny pracy: Zawód magazyniera może obejmować różne harmonogramy pracy, w tym pracę na zmiany i w weekendy. Centra logistyczne często działają w trybie ciągłym, zwłaszcza w branżach takich jak logistyka lub dystrybucja.

 • Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem pracy na magazynie. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej, szkoleń dotyczących BHP oraz przestrzegania przepisów i procedur bezpieczeństwa.

 • Temperatura: W niektórych halach, zwłaszcza tych, w których przechowywane są produkty spożywcze lub farmaceutyczne, mogą występować niskie lub skrajnie niskie temperatury. Magazynierzy muszą być przygotowani do pracy w tych warunkach i przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących ubioru i bezpieczeństwa.

 • Współpraca zespołowa: Kandydaci często pracują w zespole i współdziałają z innymi pracownikami, operatorami wózków widłowych, koordynatorami wysyłek itp. Współpraca zespołowa i komunikacja są kluczowe dla płynności procesów magazynowych.

 • Technologia i systemy: Wiele firm korzysta z technologii i systemów wspomagających, takich jak systemy zarządzania magazynem, skanery kodów kreskowych, systemy sortowania itp. Magazynierzy mogą być szkoleni w obsłudze tych technologii.

 • Porządek i czystość: Pracownicy są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystości w magazynie. Muszą utrzymywać przejścia wolne od przeszkód, sprzątać po sobie i dbać o higienę swojego miejsca pracy.

Warto zauważyć, że warunki pracy na magazynie są regulowane przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w danym kraju. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a pracownicy powinni przestrzegać wytycznych i przepisów obowiązujących na danym stanowisku.

Czy znajomość języka niemieckiego jest niezbędna do podjęcia pracy jako pracownik magazynu w Niemczech?
 

Praca w Niemczech na tym stanowisku nie wymaga posługiwania się biegle językiem niemieckim. Ważna jest umiejętność posługiwania się podstawowymi słowami oraz liczebnikami w języku niemieckim.

Czy oferta jest przeznaczona dla kobiet i mężczyzn?
 

Tak, oferta jest przeznaczona dla wszystkich chętnych.

Na jakie wynagrodzenie można liczyć?
 

Wynagrodzenie może różnić się w zależności od lokalizacji, doświadczenia oraz rozmiaru i branży przedsiębiorstwa. Częste zamieszanie wśród kandydatów wprowadza również naprzemienne operowanie kwotami euro brutto i netto, dlatego proponujemy aby o szczegółach rozmawiać z naszym działem HR.

Czy pracownik magazynu i komisjoner to ten sam zawód?
 

Magazynier i komisjoner to dwa różne, ale powiązane zawody związane z pracą w magazynie. Oto krótkie wyjaśnienie różnicy między nimi:

 • Pracownik magazynu: Jest to ogólny termin odnoszący się do pracownika zatrudnionego w magazynie. Pracownik może być odpowiedzialny za różne zadania, takie jak przyjmowanie i rozładowywanie towarów, przechowywanie i organizację artykułów, przygotowanie zamówień, pakowanie, obsługę urządzeń i inne czynności związane z operacjami magazynowymi.

 • Komisjoner: Komisjoner to specjalista od kompletowania zamówień. Jego głównym zadaniem jest zbieranie towarów zgodnie z prośbą klienta lub wewnętrznym zamówieniem i przygotowanie ich do wysyłki. Komisjoner może korzystać z systemu zarządzania magazynem lub innych narzędzi, takich jak skanery kodów kreskowych, aby pomóc w identyfikacji i lokalizacji produktów.

Podsumowując, magazynier jest ogólnym terminem odnoszącym się do pracownika wykonującego różnorodne zadania w magazynie, podczas gdy komisjoner to specjalista od kompletowania dostaw. W niektórych przypadkach te dwie role mogą się nakładać, a pracownik magazynu może być również odpowiedzialny za kompletowanie zgłoszeń jako część swoich obowiązków.

Na jakie zmiany pracuje się jako magazynier w Niemczech?
 

Jako magazynier w Niemczech można pracować na różne zmiany, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa i branży, w której działa magazyn. Zazwyczaj jest to praca w systemie 3 zmianowym.

Z jaką branżą najczęściej powiązany jest ten zawód?
 

Zawód ten najczęściej jest powiązany z branżą logistyczną, gdzie magazyny pełnią kluczową rolę w przechowywaniu, dystrybucji i zarządzaniu produktami. Ponadto, magazynierzy są często zatrudniani w sektorze handlowym, produkcyjnym i e-commerce, gdzie istnieje potrzeba skutecznego zarządzania zapasami i obsługi zlecenia.

Czy wiesz, że :
 
 
 
Pierwsze magazyny na świecie powstały około 4000 lat temu w starożytnym Egipcie.
bottom of page