top of page

Pracownik produkcji - Niemcy
 

Prima Job Center - Agencja Pracy Tymczasowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Niedurnego 75/7, posiadająca polski certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących  agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usługi pracy tymczasowej o numerze 27535 oraz niemiecki certyfikat agencji zatrudnienia (Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, BfA Düsseldorf) specjalizująca się w świadczeniu usług w ramach pracy tymczasowej w Polsce i w Niemczech, poszukuje osób zainteresowanych pracą jako:

Pracownik produkcji
 

Pracownik produkcji Niemcy

Opis stanowiska pracy:
 

 • Produkcja i obróbka części samochodowych

 • Obsługa maszyn

 • Kontrola jakości

 • Ewentualne wykończenie części (szlifowanie, docinanie)

Wymagania:
 

 • Sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 • Gotowość podjęcia pracy za granicą

Mile widziane:
 

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji

 • Mile widziane prawo jazdy kat. B oraz własny samochód na wyjazd

Oferujemy:
 

 • Umowę o pracę tymczasową

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w euro

 • Ubezpieczenie

 • Zakwaterowanie blisko miejsca pracy 

 • Możliwość pracy w nadgodzinach

 • Możliwość pracy dla par 

 • Pomoc w organizacji wyjazdu

 • Opiekę i wsparcie koordynatora

 • Możliwość pobierania zaliczek 

 • Premie, bonusy, dodatki


Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły oferty. 

Niemcy - wiele lokalizacji

Praca na produkcji

Praca tymczasowa

FAQ

Jakie są obowiązki pracownika?

Obowiązki pracownika produkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej oferty, branży, przedsiębiorstwa i stanowiska pracy. Oto kilka przykładowych zadań :

 • Wykonywanie zadań produkcyjnych: Pracownik może być odpowiedzialny za wykonanie różnych zadań produkcyjnych, takich jak obsługa urządzeń, montaż podzespołów, pakowanie, kontrola jakości, etykietowanie itp.

 • Przygotowanie materiałów i narzędzi: Przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego operator może być odpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych materiałów, narzędzi, tworzyw lub komponentów do produkcji.

 • Praca zgodnie z wytycznymi i procedurami: Pracownik powinien przestrzegać określonych wytycznych, procedur i standardów bezpieczeństwa, jakości i efektywności podczas wykonywania swoich obowiązków.

 • Obsługa maszyn i urządzeń: Jeśli w procesie produkcyjnym wykorzystywane są maszyny i urządzenia, zatrudniona osoba może być odpowiedzialna za ich obsługę, konserwację, czyszczenie i naprawę.

 • Kontrola jakości: Pracownik może być zaangażowany w kontrolę jakości w trakcie procesu produkcyjnego, taką jak sprawdzanie wymiarów, wagi, wyglądu i innych parametrów, aby upewnić się, że produkty spełniają określone standardy jakości.

 • Zgłaszanie problemów: Jeśli operator zauważy jakiekolwiek problemy, awarie, wady jakościowe lub inne nieprawidłowości, powinien zgłosić je odpowiednim osobom lub nadzorowi.

 • Utrzymanie porządku i czystości: Pracownik powinien dbać o porządek i czystość na stanowisku pracy oraz w obszarze produkcyjnym, aby zapewnić bezpieczne i efektywne warunki pracy.

 • Przestrzeganie zasad BHP: Pracownik powinien przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nosić odpowiednie środki ochrony osobistej oraz brać udział w szkoleniach dotyczących BHP.

Warto pamiętać, że powyższe obowiązki to jedynie ogólne wskazówki i mogą różnić się w zależności od roli i branży. Konkretne obowiązki zostaną zazwyczaj określone przez pracodawcę w ramach opisu stanowiska pracy.

Jakimi cechami musi wyróżniać się pracownik produkcji?

Pracownik produkcji powinien odznaczać się pewnymi cechami, które mogą przyczynić się do skutecznego i efektywnego wykonywania jego obowiązków. Oto kilka cech, którymi powinien wyróżniać się pracownik:

 • Dokładność: Pracownik powinien być dokładny i skrupulatny w wykonywaniu swoich zadań. Drobne błędy w procesie mogą prowadzić do produkcji wadliwych produktów lub problemów jakościowych.

 • Umiejętność pracy zespołowej: Pracownik często pracuje w zespole, dlatego ważne jest, aby potrafił efektywnie komunikować się i współpracować z innymi członkami zespołu. Współpraca i koordynacja są kluczowe dla płynnego przebiegu procesu produkcyjnego.

 • Sprawność fizyczna: Praca na stanowisku produkcji często wymaga fizycznej wytrzymałości i sprawności. Pracownik powinien być w stanie wykonywać powtarzalne czynności manualne, pracować w pozycji stojącej lub chodzącej przez dłuższe okresy czasu oraz podnosić lub przemieszczać ciężkie przedmioty.

 • Organizacja i zarządzanie czasem: Osoba zatrudniona powinna być dobrze zorganizowana, umieć zarządzać swoim czasem i priorytetami. Efektywne planowanie pracy i umiejętność dostosowania się do zmieniających się harmonogramów produkcji mogą przyspieszyć proces i poprawić wydajność.

 • Skupienie i uważność: Pracownik powinien być skoncentrowany na swojej pracy i uważnie monitorować proces produkcyjny. Wczesne wykrywanie błędów, awarii maszyn lub innych problemów może pomóc w uniknięciu poważniejszych konsekwencji.

 • Odpowiedzialność i sumienność: Jako członek zespołu, pracownik powinien być odpowiedzialny za swoje zadania i wykonywać je sumiennie. Powinien dbać o jakość produktów, przestrzegać procedur i przepisów oraz podejmować odpowiednie działania w przypadku wystąpienia problemów.

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem: Praca na stanowisku produkcji może być wymagająca i stresująca, zwłaszcza w sytuacjach, gdy należy sprostać wysokim wymaganiom wydajnościowym. Pracownik produkcji powinien radzić sobie ze stresem i pozostawać spokojny w trudnych sytuacjach.

 • Chęć nauki i doskonalenia się: Branża produkcyjna stale ewoluuje, wprowadzane są nowe technologie i metody pracy. Pracownik produkcji powinien być otwarty na naukę, zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie się w swojej dziedzinie.

Oczywiście, nie są to jedyne cechy, które są ważne dla pracownika produkcji, ale stanowią one istotne elementy, które mogą przyczynić się do skutecznego wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

Jakie są warunki pracy?

Warunki pracy w produkcji mogą się różnić w zależności od branży, rodzaju produkcji i specyfiki miejsca pracy. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na warunki pracy w produkcji:

 • Środowisko pracy: W zależności od rodzaju produkcji, pracownik może pracować w różnorodnych środowiskach, takich jak hale produkcyjne, magazyny, linie montażowe, laboratoria czy zakłady przemysłowe. W niektórych przypadkach może występować hałas, kurz, wilgoć, zmienne temperatury lub wystawienie na substancje chemiczne. W takich przypadkach pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Godziny pracy: Praca w produkcji często wymaga elastyczności w godzinach pracy, zwłaszcza jeśli jest to praca w systemie 3 zmianowym. Pracownicy produkcji mogą pracować w porach nocnych, w weekendy lub święta, aby zapewnić ciągłość produkcji.

 • Fizyczne wymagania: Praca w produkcji często wiąże się z wykonywaniem powtarzalnych czynności manualnych, dźwiganiem lub przemieszczaniem ciężkich przedmiotów, pracy w pozycji stojącej lub chodzącej przez dłuższe okresy czasu. Fizyczna wytrzymałość i sprawność mogą być ważne w tego typu pracy.

 • Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem w produkcji. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i procedur awaryjnych oraz monitorowania ryzyka i potencjalnych zagrożeń. W niektórych przypadkach, w szczególności w branżach o wysokim ryzyku, mogą być wymagane regularne kontrole bezpieczeństwa i przestrzeganie ścisłych standardów.

 • Automatyzacja i technologia: W wielu dziedzinach produkcji zastosowanie automatyzacji i nowych technologii jest coraz częstsze. Pracownicy produkcji mogą mieć styczność z maszynami, robotami, systemami informatycznymi i innymi technologiami wspierającymi procesy produkcyjne. Wymaga to umiejętności obsługi tych urządzeń oraz adaptacji do zmian w sposobie pracy.

 • Presja czasowa: W zależności od rodzaju produkcji, praca w produkcji może być poddana presji czasowej. Często istnieje konieczność osiągania określonych celów produkcyjnych lub terminów dostaw. Pracownicy muszą być w stanie efektywnie zarządzać czasem i wykonywać swoje zadania zgodnie z harmonogramem.

Warto pamiętać, że warunki pracy w produkcji są regulowane przepisami prawa pracy i różnią się w zależności od kraju i sektora. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania odpowiednich norm i regulacji.

Czy znajomość języka niemieckiego jest niezbędna do podjęcia pracy jako pracownik produkcji w Niemczech?

Praca w Niemczech na tym stanowisku nie wymaga posługiwania się językiem niemieckim. Praca na linii produkcyjnej charakteryzuje się zazwyczaj prostymi, powtarzalnymi czynnościami, gdzie umiejętności lingwistyczne schodzą na drugi plan.

Czy oferta jest przeznaczona dla kobiet i mężczyzn?

Tak, oferta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy cenią sobie etos pracy.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik produkcji?

Wynagrodzenie jest uzależnione od różnych czynników, takich jak doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje, lokalizacja w Niemczech oraz umiejętności językowe. Często mylące jest również podawanie przez pracodawców wysokości wynagrodzenia w euro brutto lub netto. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać podczas rozmowy z naszym działem rekrutacyjnym.

Czy operator maszyn i pracownik produkcji jest tym samym?

Operator maszyn i pracownik produkcji to terminy, które często są używane zamiennie, ale istnieje subtelna różnica między nimi. 

Operator maszyn jest pracownikiem, który specjalizuje się w obsłudze konkretnych maszyn lub urządzeń produkcyjnych. Jego głównym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie, uruchamianie, nadzorowanie i utrzymanie maszyn w czasie pracy. Operator maszyn zazwyczaj posiada szczegółową wiedzę techniczną na temat obsługiwanych maszyn oraz umiejętności programowania, konserwacji i naprawy.

 

Z kolei pracownik produkcji to szersze pojęcie, obejmujące różne role i obowiązki związane z procesem produkcyjnym. Może to obejmować obsługę maszyn, montaż, pakowanie, kontrolę jakości, przygotowanie materiałów, utrzymanie porządku w miejscu pracy i wiele innych zadań związanych z produkcją. Pracownik produkcji niekoniecznie musi być specjalistą w obsłudze konkretnych maszyn, ale jest kluczowym elementem w całym procesie produkcyjnym.

W praktyce, w niektórych firmach i branżach, terminy "operator maszyn" i "pracownik produkcji" mogą być stosowane zamiennie, a osoba może pełnić obie te funkcje. Jednak ogólnie rzecz biorąc, operator maszyn skupia się głównie na obsłudze i utrzymaniu maszyn, podczas gdy pracownik produkcji ma bardziej różnorodne obowiązki związane z całością procesu produkcyjnego.

Na jakie zmiany pracuje się w branży produkcyjnej?

Zwykle jest to praca na 3 zmiany.

Z jaką branżą najczęściej powiązany jest ten zawód?

Praca na produkcji w Niemczech najczęściej powiązana jest z różnymi gałęziami branży samochodowej.

Czy wiesz, że :
 
 
 
1 grudnia 1913 powstała pierwsza linia montażowa, na której montowano samochód osobowy Ford T.
bottom of page