top of page

Prost!

Co znaczy niemieckie słowo - Prost ?
 

Prost! to niemiecki zwrot używany podczas wznoszenia toastu lub życzenia zdrowia. Jest to skrócona forma od łacińskiego słowa prosit, które oznacza „niech się przyda” lub „niech będzie z korzyścią”. Słowo to pochodzi z języka studenckiego z początku XVIII wieku i z czasem stało się częścią języka potocznego. Prost! jest odpowiednikiem angielskiego cheers! i jest używane zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych.

 

Wznoszenie toastu jest rytuałem towarzyskim, który ma na celu wyrażenie szacunku, wdzięczności, sympatii lub gratulacji komuś lub czemuś. Zwykle towarzyszy temu uderzenie kieliszków lub szklanek, nawiązanie kontaktu wzrokowego i wypicie części lub całości napoju, zazwyczaj alkoholowego. Toast może być poprzedzony krótką mową lub po prostu nazwaniem osoby lub okazji, np. „Prost! Na twoje zdrowie!” lub „Prost! Za naszą przyjaźń!”.

Prost w kulturze niemieckiej.
 

Istnieją różne zwyczaje i zasady dotyczące wznoszenia toastów w różnych krajach i kulturach. W Niemczech ważne jest, aby patrzeć sobie w oczy podczas toastu, ponieważ uważa się, że unikanie tego może przynieść siedem lat pecha w życiu seksualnym. Ponadto, nie należy wznosić toastu z wodą, ponieważ według legendy oznacza to życzenie śmierci osobie, z którą się toastuje. Wreszcie, nie należy krzyżować ramion podczas toastu, ponieważ jest to uznawane za niegrzeczne i niefortunne.

Wznoszenie toastu jest częścią niemieckiej kultury i tradycji, która ma swoje korzenie w historii i religii. Niektórzy twierdzą, że toastowanie ma związek z ofiarami składanymi bogom w starożytności, kiedy to kapłani polewali winem ołtarze lub rzeźby. Inni wiążą toastowanie z chrześcijaństwem i uroczystą wieczerzą, kiedy to Jezus podzielił się chlebem i winem ze swoimi uczniami. Jeszcze inni wskazują na średniowieczne zwyczaje, kiedy to ludzie pili z jednego kubka, aby zapewnić sobie wzajemne zaufanie i lojalność.

 

Prost! to nie tylko słowo, ale także gest, który ma znaczenie społeczne i emocjonalne. Poprzez wznoszenie toastu ludzie mogą wyrazić swoje uczucia, nawiązać relacje, uczcić ważne wydarzenia lub po prostu cieszyć się chwilą. Prost! to także sposób na pokazanie swojej znajomości niemieckiego języka i kultury, a także na zaimponowanie swoim gospodarzom lub gościom. Dlatego warto nauczyć się tego zwrotu i używać go z uśmiechem i pewnością siebie. Prost! 😊
 

bottom of page