top of page

Abfall

Co znaczy niemieckie słowo - Abfall?
 

Abfall to niemieckie słowo, które oznacza odpady, śmieci lub odpadki. Jest to ważne pojęcie w kontekście ochrony środowiska, gospodarki zasobami i produkcji przemysłowej.

Znaczenie słowa Abfall w przemyśle produkcyjnym
 

Słowo Abfall jest często używane w kontekście pracy na produkcji, ponieważ dotyczy zarówno ilości odpadów generowanych przez procesy produkcyjne, jak i sposobu zarządzania nimi. Odpady produkcyjne mogą być podzielone na trzy kategorie:

  • odpady niebezpieczne - czyli takie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, np. chemikalia, metale ciężkie, substancje radioaktywne

  • odpady biodegradowalne - czyli takie, które ulegają rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów, np. odpady organiczne, papier, drewno.

  • odpady niebiodegradowalne - czyli takie, które nie ulegają rozkładowi lub ulegają mu bardzo wolno, np. plastik, szkło, metal. 

bottom of page