top of page

Amajza - Ameise

Skąd pochodzi spolszczone słowo Amajza?
 

Amajza to spolszczone słowo pochodzące z niemieckiego Ameise, które oznacza mrówkę. W gwarze śląskiej amajza to również nazwa mrówki, która jest używana na Górnym Śląsku. Jednak w kontekście pracy na magazynie i podnoszenia przedmiotów, amajza to potoczna nazwa wózka elektrycznego, który służy do transportu i przemieszczania ładunków.

Czym jest wózek elektryczny Amajza?
 

Wózek elektryczny amajza jest niewielkim pojazdem z napędem akumulatorowym, który posiada widły do podnoszenia palet lub innych przedmiotów. Wózek ten jest bardzo zwrotny i łatwy w obsłudze, co ułatwia pracę na magazynie. Wózek amajza może mieć różne funkcje i parametry, w zależności od potrzeb użytkownika. Na przykład, wózek amajza może być wyposażony w wagę, która pozwala na ważenie ładunku podczas transportu. Może też mieć różną długość i szerokość wideł, a także różną wysokość podnoszenia.

Kto i gdzie używa zwrotu Amajza - Ameise w stosunku do wózków elektrycznych?
 

Zwrot amajza jest często używany przez Polaków i Niemców pracujących w Niemczech, ponieważ jest to praktyczne i wygodne narzędzie pracy. Nazwa ta jest również popularna na Górnym Śląsku, gdzie kultura niemiecka przeplatała się z polską. Wózek amajza jest więc nie tylko przykładem spolszczonego słowa z niemieckiego, ale także symbolem wymiany kulturowej między Polakami a Niemcami.

Dlaczego wózki elektryczne nazywane są Amajzą - Ameise?
 

Słowo “ameise” oznacza po niemiecku “mrówkę” i jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Jungheinrich, która produkuje wózki paletowe i inne urządzenia do transportu towarów. Nazwa ta została nadana w 1948 roku przez Friedricha Jungheinricha, który porównał pracowitość i wytrzymałość swoich wózków do mrówek. Od tego czasu marka Ameise® stała się nieodłącznie związana z sukcesem firmy Jungheinrich i jest powszechnie używana w Niemczech jako synonim wózka paletowego. W innych krajach nazwa ta może być mniej znana lub niezrozumiała, dlatego często stosuje się bardziej neutralne określenia, takie jak “wózek widłowy” lub “wózek paletowy”.

bottom of page