top of page

Blitzer

W Niemczech, słowo "Blitzer" ma dla kierowców szczególne znaczenie. Nie jest to żadna nowość technologiczna czy nazwa superbohatera, lecz potoczna nazwa fotoradaru – urządzenia, które stało się nieodłącznym elementem niemieckich dróg i autostrad. "Blitzer" służą do monitorowania prędkości pojazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ten artykuł przybliża, czym dokładnie są "Blitzer", jak działają i jakie mają znaczenie dla kierowców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Niemczech.

Czym są "Blitzer"?
 

"Blitzer" to fotoradary, które automatycznie rejestrują pojazdy przekraczające dozwoloną prędkość na danym odcinku drogi. Urządzenia te są zazwyczaj umieszczane w miejscach, gdzie historia wypadków wskazuje na wysokie ryzyko ich powtórnego wystąpienia, na obszarach szkolnych, w pobliżu przedszkoli czy w miejscach, gdzie ograniczenia prędkości często są ignorowane przez kierowców. "Blitzer" mogą być stałe lub przenośne, co pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak działają "Blitzer"?
 

Fotoradary działają na zasadzie pomiaru prędkości pojazdu przy użyciu radaru lub pętli indukcyjnej zamontowanej w jezdni. Gdy pojazd przekracza dozwoloną prędkość, urządzenie automatycznie wykonuje zdjęcie, na którym widoczne są tablice rejestracyjne pojazdu oraz, w zależności od modelu "Blitzera", czas i miejsce wykroczenia. Dane te są następnie wykorzystywane do wystawienia mandatu za przekroczenie prędkości.

Wpływ "Blitzera" na bezpieczeństwo
 

Celem "Blitzera" jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez odstraszenie kierowców od przekraczania dozwolonych prędkości. Badania wykazały, że obecność fotoradarów ma pozytywny wpływ na zachowanie kierowców, skłaniając ich do ostrożniejszej jazdy, szczególnie w obszarach o zwiększonym ryzyku wypadków. Mimo że niektórzy kierowcy krytykują "Blitzer" za ich "pułapkowy" charakter, nie można zaprzeczyć ich skuteczności w zapobieganiu wypadkom i ratowaniu życia.

bottom of page