top of page

Entschuldigung

Co znaczy niemieckie słowo - Entschuldigung?
 

Entschuldigung to niemieckie słowo, które ma kilka znaczeń i zastosowań. Może oznaczać:

  • Przeprosiny - wyrażenie żalu lub skruchy za popełniony błąd, zranienie kogoś lub naruszenie norm społecznych. Przeprosiny mogą być formą naprawienia szkody, przywrócenia zaufania lub poprawy relacji z osobą pokrzywdzoną. Przykład: „Entschuldigung, dass ich dich verletzt habe.“ (Przepraszam, że cię zraniłem.)

  • Wytłumaczenie - podanie powodu lub uzasadnienia dla swojego zachowania, działania lub zaniechania. Wytłumaczenie może być formą obrony, usprawiedliwienia lub wyjaśnienia swojego stanowiska lub poglądu. Przykład: „Entschuldigung, ich war im Stau.“ (Wytłumaczenie, utknąłem w korku.)

  • Zwrot grzecznościowy - używanie słowa Entschuldigung w sytuacjach, w których nie ma się winy lub odpowiedzialności, ale chce się wyrazić współczucie, uprzejmość lub szacunek. Zwrot grzecznościowy może być formą okazania troski, zainteresowania lub uwagi. Przykład: „Entschuldigung, können Sie mir helfen?“ (Zwrot grzecznościowy, czy może mi pan/pani pomóc?)

 

Pochodzenie słowa Entschuldigung
 

Słowo Entschuldigung pochodzi od łacińskiego słowa excusatio, które oznacza „zwolnienie z obowiązku” lub „usunięcie winy”. W języku niemieckim słowo to pojawiło się w XVIII wieku i z czasem zyskało różne znaczenia i użycia1. W zależności od kontekstu i intonacji słowo Entschuldigung może mieć różne nacechowanie emocjonalne, od żalu i skruchy, przez obronę i usprawiedliwienie, po współczucie i uprzejmość.

Słowo Entschuldigung jest często używane w języku potocznym i należy do podstawowego słownictwa niemieckiego. Jest to słowo, które może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu relacji, nawiązywaniu kontaktów lub po prostu w pokazaniu swojej kultury i znajomości języka. Dlatego warto nauczyć się tego słowa i używać go w odpowiednich sytuacjach.

bottom of page