top of page

Leihfirma

Co znaczy niemieckie słowo - Leihfirma?
 

Leihfirma to niemieckie słowo, które oznacza firmę pośredniczącą w zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Jest to forma pracy, w której pracownik (Leiharbeitnehmer) podpisuje umowę z firmą pośredniczącą (Verleiher) i jest przez nią delegowany do pracy u różnych klientów (Entleiher) na określony czas. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie od firmy pośredniczącej, a nie od klienta, u którego pracuje.

 

Leihfirma jest jednym z rodzajów usług personalnych (Personaldienstleistungen), które oferują wsparcie dla firm szukających pracowników na różne okazje, np. zastępstwo, sezonowość, wzrost zamówień, itp. Leihfirma może pomóc firmom w elastycznym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i zapewnieniu odpowiedniej jakości i ilości pracowników.

 

Leihfirma jest także sposobem na znalezienie pracy dla osób szukających zatrudnienia, zwłaszcza tych, które mają trudności z wejściem na rynek pracy, np. bezrobotnych, niskokwalifikowanych, migrantów, itp. Praca przez Leihfirma daje szansę na zdobycie doświadczenia, nawiązanie kontaktów, podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans na stałe zatrudnienie. Według badań, około 40% pracowników tymczasowych przechodzi do stałej pracy u klienta, u którego byli delegowani.

 

Prawa i obowiązki pracownika
 

Leihfirma jest regulowana przez ustawę o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG), która określa prawa i obowiązki pracowników, firm pośredniczących i klientów. Pracownicy tymczasowi mają prawo do takich samych warunków pracy i płacy, jak pracownicy stałej kadry klienta. Ponadto, pracownicy tymczasowi mają prawo do reprezentacji przez radę pracowniczą firmy pośredniczącej i do korzystania z udogodnień socjalnych klienta, np. stołówki, przedszkola, itp. Pracownicy tymczasowi mają także obowiązek stosować się do regulaminu pracy i zasad bezpieczeństwa klienta, u którego pracują.

Leihfirma to popularna forma pracy w Niemczech, która zatrudnia około miliona pracowników rocznie. Najwięcej pracowników tymczasowych jest zatrudnionych w branżach produkcyjnych, logistycznych, handlowych i usługowych. Średni czas pracy u jednego klienta wynosi około 5 miesięcy, a średni wiek pracownika tymczasowego to 38 lat.

Leihfirma to słowo, które opisuje nie tylko rodzaj pracy, ale także sposób na rozwój zawodowy i osobisty. Praca przez Leihfirma daje możliwość poznania różnych firm, branż i zadań, a także zdobycia cennych umiejętności i kompetencji. Praca przez Leihfirma może być także krokiem do znalezienia stałego zatrudnienia i realizacji własnych celów i marzeń. Dlatego warto rozważyć tę opcję, jeśli szukasz pracy w Niemczech. 

bottom of page