top of page

Mały Brief

W systemie motoryzacyjnym Niemiec "mały Brief", znany również jako "Fahrzeugschein", stanowi nieodłączny element dokumentacji każdego pojazdu. Jest to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat pojazdu oraz jego właściciela, pełniąc funkcję dowodu rejestracyjnego. W artykule przyjrzymy się bliżej, jakie informacje zawiera "mały Brief", jaką rolę odgrywa w życiu kierowców w Niemczech i jakie zmiany przeszedł na przestrzeni lat.

Co to jest "mały Brief"?
 

"Mały Brief", oficjalnie znany jako "Fahrzeugschein", to dokument wydawany przez niemieckie urzędy komunikacji, który zawiera wszystkie podstawowe informacje o pojazdzie oraz jego zarejestrowanym właścicielu. Dokument ten jest wymagany przy każdej kontroli drogowej, a także podczas rejestracji pojazdu lub jego sprzedaży. W praktyce "mały Brief" pełni funkcję dowodu tożsamości pojazdu, zawierając kluczowe dane takie jak marka, model, numer rejestracyjny, dane techniczne, a także informacje o ubezpieczeniu i przeglądach technicznych.

Jaką rolę odgrywa "mały Brief"?
 

"Mały Brief" jest niezbędnym dokumentem dla każdego kierowcy w Niemczech. Umożliwia on szybką weryfikację danych pojazdu przez organy kontrolne, a także ułatwia proces sprzedaży pojazdu, ponieważ zawiera wiarygodne informacje na temat historii pojazdu. Dokument ten jest również wymagany przy dokonywaniu zmian w danych rejestracyjnych pojazdu, takich jak zmiana właściciela czy adresu. W przypadku zgubienia "małego Briefu", właściciel pojazdu musi niezwłocznie zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie komunikacji w celu wydania duplikatu.

Zmiany w "małym Briefie"
 

W ostatnich latach "mały Brief" przeszedł kilka zmian, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie dostępu do informacji. Wprowadzono nowe elementy zabezpieczające, takie jak hologramy i specjalne znaki wodne, mające na celu zapobieganie fałszerstwom. Dodatkowo, w ramach unifikacji dokumentów w Unii Europejskiej, format i zakres informacji zawartych w "małym Briefie" zostały dostosowane do standardów europejskich, co ułatwia międzynarodową wymianę informacji o pojazdach.

bottom of page