top of page

Muttischicht

Co oznacza słowo Muttischicht
 

Muttischicht to niemieckie określenie nieformalnej zmiany dotychczasowego systemu pracy, który jest dostosowany do potrzeb pracujących matek. Zazwyczaj oznacza to pracę w godzinach porannych lub popołudniowych, kiedy dzieci są w szkole lub przedszkolu. Muttischicht nie jest jednak prawnie zagwarantowana i zależy od dobrej woli pracodawcy.

Wady i zalety 
 

Muttischicht ma swoje zalety i wady. Z jednej strony, pozwala matkom pogodzić obowiązki zawodowe i rodzinne, a także zapewnia im pewien dochód i niezależność. Z drugiej strony, może być trudna do uzyskania i utrzymania, a także wiązać się z niższym wynagrodzeniem i mniejszymi szansami na awans. Ponadto, Muttischicht może być źródłem konfliktów z innymi pracownikami, którzy mogą czuć się pokrzywdzeni lub zazdrośni.

Podsumowanie
 

Muttischicht jest więc wyzwaniem dla pracujących matek, pracodawców i społeczeństwa. Wymaga elastyczności, tolerancji i współpracy ze wszystkich stron. Niektóre kraje, takie jak Szwecja czy Francja, mają lepsze warunki dla pracujących matek, oferując im dłuższy urlop macierzyński, krótszy czas pracy i lepszą opiekę nad dziećmi. W Niemczech natomiast Muttischicht jest często jedynym rozwiązaniem dla matek, które chcą łączyć pracę z macierzyństwem.

 

bottom of page