top of page
 • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Burnout. Przyczyny, objawy i skutki wypalenia zawodowego.


Zmęczony człowiek przy biurku 


Wypalenie zawodowe, znane również jako burnout, to stan, w którym osoba odczuwa chroniczny stres, zmęczenie i frustrację związane z pracą. Jest to problem, który dotyka wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy pracują w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z innymi ludźmi, takich jak nauczyciele, lekarze, pielęgniarki czy pracownicy socjalni. Na ten syndrom są również narażone ludzie bardzo ambitni, perfekcjoniści oraz pracoholicy, którzy poświęcili dużo dla pracy, utożsamiają się ze swoją firmą, więc trudno znoszą syndrom wypalenia zawodowego. Według psychologów, wypalenie zawodowe najczęściej dotyka tych, którzy pracują w warunkach wysokich wymagań i niskiej kontroli nad własną pracą, a także mają niskie wsparcie społeczne. Wypalenie zawodowe może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, jakość życia i wydajność pracy. W tym artykule przedstawię szerokie spektrum tego problemu, od jego przyczyn, przez symptomy, aż po sposób radzenia sobie z nim. 


Przyczyny wypalenia zawodowego


Nie ma jednej, uniwersalnej przyczyny wypalenia zawodowego. Jest to złożony proces, który wynika z interakcji wielu czynników indywidualnych i organizacyjnych. Niektóre z najczęstszych przyczyn to:


 • Nadmiar obowiązków i brak czasu na ich wykonanie

 • Niskie wynagrodzenie i brak uznania za pracę

 • Brak kontroli nad własną pracą i możliwości wpływania na decyzje

 • Konflikty i niska jakość relacji z przełożonymi, współpracownikami lub klientami

 • Brak wsparcia i feedbacku ze strony innych

 • Niewystarczające zasoby i warunki pracy

 • Niedopasowanie do wymagań i oczekiwań zawodowych

 • Brak sensu i celu pracy

 • Brak równowagi między pracą a życiem osobistym 


Wypalenie zawodowe objawy


Wypalenie zawodowe objawia się na różnych poziomach: fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym. Niektóre z najczęstszych symptomów to:


 • Uczucie wyczerpania, zmęczenia i braku energii

 • Spadek motywacji, zaangażowania i zadowolenia z pracy

 • Zdystansowanie się od pracy i ludzi, z którymi się pracuje

 • Poczucie cynizmu, obojętności i braku empatii

 • Obniżenie poczucia własnej wartości i kompetencji

 • Problemy z koncentracją, pamięcią i podejmowaniem decyzji

 • Zwiększona podatność na błędy i niezadowalająca jakość pracy

 • Zmiany nastroju, drażliwość, lęk, depresja

 • Problemy z układem odpornościowym, trawiennym, sercowo-naczyniowym

 • Zaburzenia snu, apetytu i libido

 • Nadużywanie alkoholu, narkotyków lub leków

 • Wycofanie się z życia społecznego i rodzinnego

 • Uczucie bezradności i beznadziei 


Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym


Wypalenie zawodowe nie jest nieuchronnym losem. Można mu zapobiegać lub zmniejszyć jego skutki, stosując różne strategie. Niektóre z nich to:


 • Zmiana lub dostosowanie stylu pracy, np. poprzez delegowanie zadań, ustalanie priorytetów, planowanie i organizację czasu, ustawianie realistycznych celów i granic.

 • Poszukiwanie wsparcia i pomocy ze strony innych, np. poprzez rozmowę z przełożonym, współpracownikami, przyjaciółmi, rodziną lub specjalistą.

 • Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

 • Zwiększanie poczucia autonomii, wpływu i uznania w pracy, np. poprzez proponowanie pomysłów, podejmowanie inicjatyw, szukanie nowych wyzwań i możliwości rozwoju.

 • Odnajdywanie sensu i celu pracy, np. poprzez łączenie jej z własnymi wartościami, pasjami i zainteresowaniami.

 • Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, np. poprzez regularną aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, odpoczynek i relaks, medytację, hobby, rozwój osobisty.

 • Zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym, np. poprzez ograniczenie nadgodzin, wyłączanie się od pracy poza nią, spędzanie czasu z bliskimi, pielęgnowanie relacji i więzi. 


Zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe


Wypalenie zawodowe nie jest uznawane przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę, ale za zjawisko związane z pracą, które może prowadzić do różnych zaburzeń zdrowia. W związku z tym nie ma jednoznacznego kryterium, które pozwalałoby na wystawienie zwolnienia lekarskiego na wypalenie zawodowe. W praktyce lekarz może wystawić zwolnienie na podstawie diagnozy jednego lub kilku schorzeń, które są wynikiem lub towarzyszą wypaleniu zawodowemu, np. depresji, nerwicy, zaburzeń lękowych, nadciśnienia, choroby wieńcowej, wrzodów żołądka, itp. Czas trwania zwolnienia zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i jego stanu zdrowia. Zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe ma na celu zapewnić osobie czas i warunki do regeneracji sił, leczenia i rehabilitacji. Jednak samo zwolnienie nie rozwiązuje problemu, jeśli nie towarzyszą mu zmiany w sposobie pracy i radzenia sobie ze stresem. Dlatego ważne jest, aby skorzystać z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego lub coachingu, które mogą pomóc w znalezieniu nowych perspektyw i rozwiązań. 


Która płeć ma większy problem?


Na wypalenie zawodowe częściej narażone są kobiety. Wynika to przede wszystkim z ich natury i intensywniejszego odczuwania stresu oraz często większej liczby obowiązków. Badania dowodzą, że kobiety częściej dotyka emocjonalne wyczerpanie, a mężczyzn depersonalizacja. Także osoby samotne częściej doświadczają wypalenia zawodowego niż osoby w związkach. 


Jaki procent ludzi boryka się z tym problemem?


Wypalenie zawodowe to problem, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Nie jest łatwo znaleźć dokładnych danych na ten temat, ponieważ definicja i diagnoza tego zjawiska są różne w różnych krajach i organizacjach. Jednak według niektórych źródeł, można szacować, że około 20-30% pracowników doświadcza wypalenia zawodowego w różnym stopniu. Jak już wcześniej wspominaliśmy w niektórych branżach i zawodach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, pomoc społeczna czy obsługa klienta, ryzyko wypalenia zawodowego jest wyższe niż w innych. 


W jakim wieku najczęściej zderzamy się z problemem wypalenia zawodowego?


Wypalenie zawodowe może dotyczyć ludzi w każdym wieku, ale badania pokazują, że najczęściej występuje wśród osób w średnim wieku, czyli między 35 a 50 rokiem życia. Jest to okres, w którym ludzie często mają największe obciążenie zawodowe i rodzinne, a także największe oczekiwania i ambicje. Ponadto, w tym wieku ludzie mogą czuć się zniechęceni, sfrustrowani lub znudzeni swoją pracą, jeśli nie spełnia ona ich potrzeb i pasji. Wypalenie zawodowe może również dotykać młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i nie potrafią sobie poradzić z presją, konkurencją i wymaganiami. Z drugiej strony, osoby starsze mogą być bardziej odporne na wypalenie zawodowe, ponieważ mają większe doświadczenie, umiejętności i poczucie własnej wartości. 


Podsumowanie


Wypalenie zawodowe, czyli burnout, to poważny problem, który dotyka coraz więcej ludzi. Jest to stan, w którym osoba odczuwa chroniczny stres, zmęczenie i frustrację związane z pracą. Wypalenie zawodowe może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, jakość życia i wydajność pracy. Wypalenie zawodowe wynika z interakcji wielu czynników indywidualnych i organizacyjnych, takich jak nadmiar obowiązków, brak uznania, konflikty, brak sensu i celu pracy, brak równowagi między pracą a życiem osobistym. Według niektórych badań, aby nie wystąpił efekt wypalenia zawodowego, pracę powinno zmieniać się co 5 lat. Jeśli czujesz, że potrzebujesz zmiany odezwij się do nas. Zaproponujemy ci pracę skrojoną pod ciebie :)

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page