top of page
 • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Średnie zarobki w Niemczech - ile można zarobić w roku 2024?


Średnie zarobki w Niemczech
 


Średnia krajowa w Niemczech - ile można zarobić w roku 2024?


Niemcy to jeden z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów w Europie, który oferuje atrakcyjne warunki pracy i życia dla wielu obywateli innych państw, w tym także Polaków. Jak kształtują się zarobki w Niemczech i jakie są perspektywy na przyszły rok? Oto kilka kluczowych informacji na ten temat. 


Ile wynosi średnia krajowa w Niemczech w roku 2024?


Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie brutto w Niemczech w 2023 roku wynosiło 4105 euro, co odpowiada około 18 000 złotych. Jest to znacznie więcej niż średnia krajowa w Polsce, która w 2023 roku wynosiła około 7000 złotych.


Na podstawie prognoz ekonomicznych, można oczekiwać, że średnie wynagrodzenie w Niemczech wzrośnie w 2024 roku o około 2,5 procent, co oznacza, że wyniesie ono około 4208 euro brutto, czyli około 18 500 złotych. Oczywiście, są to wartości średnie, które mogą się różnić w zależności od regionu, branży, stanowiska, kwalifikacji i doświadczenia pracownika. 


Jaka jest najniższa krajowa w Niemczech 2024?


Niemcy wprowadzili ustawową płacę minimalną w 2015 roku, która od tego czasu systematycznie rośnie. W 2023 roku najniższa krajowa w Niemczech wynosiła 12 euro brutto za godzinę pracy. Oznaczało to wynagrodzenie w wysokości około 2100 euro brutto miesięcznie.


W 2024 roku płaca minimalna w Niemczech będzie podwyższana dwukrotnie. Od 1 stycznia wyniesie ona 12,41 euro brutto za godzinę pracy, co odpowiada około 54 złotym. Oznacza to, że wynagrodzenie będzie wynosiło około 2200 euro brutto miesięcznie, czyli około 9600 złotych. Od 1 lipca minimalna stawka wzrośnie do 12,82 euro brutto za godzinę pracy. Dla pracowników oznacza to wynagrodzenie w wysokości około 2260 euro brutto miesięcznie, czyli około 9900 złotych. 


Miasta w Niemczech z najwyższymi zarobkami 2024


Średnie zarobki w Niemczech nie są jednakowo rozłożone na całym terytorium kraju. Istnieją znaczne różnice między poszczególnymi miastami i regionami, które wynikają z poziomu rozwoju gospodarczego, struktury gospodarki, kosztów życia i innych czynników.


Z danych Eurostatu wynika, że najwyższe zarobki w Niemczech oferują następujące miasta:


 1. Frankfurt nad Menem - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 70 974 euro, co odpowiada około 311 000 złotych.

 2. Monachium - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 67 425 euro, co odpowiada około 295 000 złotych.

 3. Stuttgart - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 66 444 euro, co odpowiada około 291 000 złotych.


W tych miastach znajdują się siedziby wielu dużych i znanych firm, takich jak Deutsche Bank, Siemens, BMW, Mercedes-Benz czy Bosch. Są to również ośrodki finansowe, przemysłowe, technologiczne i kulturalne, które przyciągają wysoko wykwalifikowanych pracowników z różnych branż. 


Najlepiej opłacane zawody w Niemczech 2024


Poziom zarobków w Niemczech zależy również od wykonywanego zawodu, który jest często powiązany z poziomem wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia pracownika. Z danych portalu Gehalt.de wynika, że najlepiej opłacane zawody w Niemczech w 2023 roku to:


 • Lekarz - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 96 000 euro, co odpowiada około 420 000 złotych.

 • Pilot - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 92 000 euro, co odpowiada około 403 000 złotych.

 • Kierownik ds. sprzedaży - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 84 000 euro, co odpowiada około 368 000 złotych.

 • Adwokat - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 80 000 euro, co odpowiada około 351 000 złotych.

 • Menadżer portfela - średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi 78 000 euro, co odpowiada około 342 000 złotych.


W tych zawodach wymagana jest wysoka specjalizacja, odpowiedzialność, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, a także znajomość języków obcych. Są to również zawody, które są narażone na duży stres, konkurencję i zmiany rynkowe. 


Różnice w zarobkach Niemcy wschodnie i zachodnie


Niemcy to kraj, który ma bogatą i burzliwą historię, która wpłynęła na jego podział na dwa państwa po II wojnie światowej. Mimo zjednoczenia w 1990 roku, wciąż istnieją widoczne różnice między wschodnią a zachodnią częścią kraju, także pod względem zarobków.


Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia roczna pensja brutto w 2022 roku w Niemczech zachodnich wynosiła 58 085 euro, a we wschodnich - 45 070 euro. Odpowiada to różnicy w wynagrodzeniu wynoszącej 13 015 euro rocznie, czyli około 57 000 złotych. Różnica w średnich wynagrodzeniach wśród pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wyniosła 14 400 euro rocznie, czyli około 63 000 złotych.


Różnice te wynikają z różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, strukturze gospodarki, stopie bezrobocia, kosztach życia i innych czynnikach. W Niemczech wschodnich dominują sektory takie jak rolnictwo, przemysł, budownictwo i usługi publiczne, a w zachodnich - finanse, handel, transport i komunikacja. W Niemczech wschodnich stopa bezrobocia jest wyższa niż w zachodnich, a koszty życia są niższe. 


Jaka płaca minimalna w Polsce a jaka w Niemczech w roku 2024?


Płaca minimalna to najniższy poziom wynagrodzenia gwarantowany przez prawo, który ma zapewnić pracownikom godziwe warunki życia. Wysokość płacy minimalnej różni się znacznie w zależności od kraju, a także od branży, w której pracuje się na podstawie umów cywilnoprawnych.


W 2024 roku płaca minimalna w Niemczech będzie podwyższana dwukrotnie. Od 1 stycznia wyniesie ona 12,41 euro brutto za godzinę pracy, co odpowiada około 54 złotym. Dla osób pracujących na pełen etat oznacza to wynagrodzenie w wysokości około 2200 euro brutto miesięcznie, czyli około 9600 złotych. Od 1 lipca płaca minimalna wzrośnie do 12,82 euro brutto za godzinę pracy, co odpowiada około 56 złotym. Dla osób pracujących na pełen etat oznacza to wynagrodzenie w wysokości około 2260 euro brutto miesięcznie, czyli około 9900 złotych.


W 2024 roku płaca minimalna w Polsce również będzie podwyższana dwukrotnie. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł brutto, co odpowiada około 930 euro. Dla osób pracujących na pełen etat oznacza to wynagrodzenie w wysokości około 2363 zł netto. Od 1 lipca płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł brutto, co odpowiada około 940 euro. Dla osób pracujących na pełen etat oznacza to wynagrodzenie w wysokości około 2400 zł netto.


Porównując płace minimalne w Polsce i Niemczech, można zauważyć, że są one bardzo różne. W Niemczech płaca minimalna jest wyrażona w stawce godzinowej, a w Polsce w stawce miesięcznej. W Niemczech płaca minimalna jest ponad trzykrotnie wyższa niż w Polsce, zarówno w euro, jak i w złotych. W Niemczech płaca minimalna stanowi około 53% średniego wynagrodzenia, a w Polsce około 72%. W Niemczech płaca minimalna jest drugą najwyższą w Unii Europejskiej, a w Polsce piątą najniższą. 


Gdzie w UE zarabia się najmniej?


Według danych Eurostatu, najniższe średnie roczne wynagrodzenie brutto w Unii Europejskiej w 2022 roku odnotowano w Bułgarii, gdzie wyniosło ono 10 300 euro, co odpowiada około 45 000 złotych. Na drugim miejscu znalazła się Rumunia z wynikiem 14 500 euro, co odpowiada około 63 000 złotych. Na trzecim miejscu uplasowała się Chorwacja z kwotą 17 800 euro, co odpowiada około 78 000 złotych.


Na czwartym miejscu znalazły się Węgry z wynikiem 18 000 euro, co odpowiada około 79 000 złotych. Na piątym miejscu znalazła się Polska z kwotą 18 400 euro, co odpowiada około 80 000 złotych. W tych krajach średnie wynagrodzenie jest znacznie niższe niż średnia Unii Europejskiej, która wynosi 36 600 euro, czyli około 160 000 złotych. 


Kiedy Polska dogoni Niemcy pod względem zarobków?


Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Unii Europejskiej, co przekłada się na wzrost zarobków. Jednak nadal istnieje duża luka między Polską a Niemcami pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Kiedy Polska dogoni Niemcy pod tym względem?


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, inflacja, kurs walutowy, koszty życia, struktura gospodarki, poziom innowacyjności, jakość edukacji, polityka podatkowa i społeczna, czy sytuacja na rynku pracy. Można jednak spróbować oszacować, kiedy Polska osiągnie poziom Niemiec, zakładając, że oba kraje będą utrzymywać dotychczasowe tempo wzrostu wynagrodzeń.


Według danych Sedlak & Sedlak, średnie wynagrodzenie w Polsce w 2022 roku wynosiło 18 400 euro, a w Niemczech 56 600 euro. Oznacza to, że Polska miała 32,5% poziomu Niemiec. Jeśli założymy, że średnie wynagrodzenie w Polsce będzie rosło o 5,2% rocznie, a w Niemczech o 1,8% rocznie, to Polska dogoni Niemcy pod względem zarobków za 41 lat, czyli w 2063 roku. Jeśli jednak tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce będzie wyższe, np. 7% rocznie, a w Niemczech niższe, np. 1% rocznie, to Polska dogoni Niemcy za 28 lat, czyli w 2050 roku.


Oczywiście, są to tylko szacunki, które mogą się zmienić w zależności od wielu zmiennych. Możliwe jest również, że Polska nigdy nie dogoni Niemiec pod względem zarobków, jeśli różnica w tempie wzrostu gospodarczego będzie zbyt duża. Dlatego ważne jest, aby Polska dążyła do poprawy swojej konkurencyjności, innowacyjności i jakości życia, co pozwoli na zwiększenie dochodów i dobrobytu obywateli. 


Co można zrobić, by podnieść swoje szanse na wyższe wynagrodzenie?


Zarobki w Niemczech są atrakcyjne dla wielu osób, które chcą poprawić swoją sytuację finansową i życiową. Jednak nie każdy może znaleźć pracę w Niemczech lub spełnić wymagania stawiane przez niemieckich pracodawców. Co można zrobić, by podnieść swoje szanse na wyższe wynagrodzenie, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce?


Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w zwiększeniu swojej wartości na rynku pracy:


 1. Zdobywać i rozwijać kwalifikacje i umiejętności, które są poszukiwane i cenione w danej branży lub zawodzie. Można to robić poprzez ukończenie odpowiedniego kierunku studiów, kursów, szkoleń, certyfikatów, staży, wolontariatów, czy samodzielnego uczenia się.

 2. Znajdować i wykorzystywać możliwości rozwoju kariery, takie jak awanse, zmiany stanowiska, praca w innej firmie, branży, czy kraju. Można to robić poprzez budowanie swojej sieci kontaktów, aktywne poszukiwanie ofert pracy, negocjowanie warunków zatrudnienia, czy podejmowanie ryzyka i wyzwań.

 3. Uczyć się języków obcych, zwłaszcza niemieckiego, który jest niezbędny do pracy w Niemczech, ale także przydatny w innych krajach. Znajomość języków obcych zwiększa szanse na znalezienie pracy, podnosi prestiż i pozwala na lepsze porozumiewanie się z klientami i partnerami biznesowymi.

 4. Dbaj o swoją motywację, pasję i satysfakcję z pracy. Praca to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale także na realizowanie swoich celów, marzeń i zainteresowań. Praca, która sprawia ci przyjemność, daje ci poczucie sensu i wartości, a także pozytywnie wpływa na twoje zdrowie i samopoczucie.

 5. Nie porównuj się z innymi, ale skup się na swoim rozwoju i postępach. Każdy ma swoją własną ścieżkę kariery, która zależy od wielu czynników, takich jak wykształcenie, doświadczenie, osobowość, sytuacja życiowa, czy szczęście. Nie zniechęcaj się, jeśli inni zarabiają więcej niż ty, ale ciesz się z tego, co osiągnąłeś i dąż do tego, co chcesz osiągnąć.


 

Podsumowując, zarobki w Niemczech są wysokie, ale nie łatwo je uzyskać. Wymagają one wysokich kwalifikacji, umiejętności, języków obcych, a także dostosowania się do niemieckiej kultury i prawa pracy. Jeśli chcesz podnieść swoje szanse na wyższe wynagrodzenie, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, musisz stale się uczyć, rozwijać i szukać nowych możliwości. Pamiętaj, że praca to nie tylko pieniądze, ale także pasja, satysfakcja i sens życia. Życzymy ci powodzenia i sukcesów w twojej karierze!

bottom of page