top of page

Urlaubsantrag - wniosek urlopowy w Niemczech

Co to jest Urlaubsantrag?
 

Urlaubsantrag to formularz, który pracownicy w Niemczech wypełniają, aby ubiegać się o urlop. Formularz ten może być dostarczany przez pracodawcę lub można go pobrać z internetu. W zależności od firmy, formularz może być wypełniany ręcznie lub elektronicznie. W każdym przypadku formularz zawiera pola, które należy wypełnić, takie jak dane osobowe, okres urlopu, rodzaj urlopu, itp.

Jak długo przed urlopem trzeba wypisać Urlaubsantrag?
 

Zgodnie z niemieckim prawem pracy, pracownicy muszą złożyć Urlaubsantrag z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres ten może się różnić w zależności od firmy, ale zwykle wynosi od 4 do 6 tygodni przed planowanym urlopem. Warto jednak sprawdzić wewnętrzne przepisy firmy, aby upewnić się, że Urlaubsantrag zostanie złożony w odpowiednim czasie.

Jak wypisuje się Urlaubsantrag?
 

W zależności od firmy, formularz Urlaubsantrag może się różnić. Poniżej przedstawiam ogólny opis pozycji, które mogą być wymagane na formularzu:

  • Dane osobowe: Imię i nazwisko pracownika, numer identyfikacyjny, stanowisko, dział, itp.

  • Okres urlopu: Data rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

  • Rodzaj urlopu: Wymagany rodzaj urlopu, np. urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, itp.

  • Liczba dni urlopu: Liczba dni urlopu, na który pracownik ma prawo.

  • Podpis pracownika: Podpis pracownika składającego wniosek.

  • Podpis przełożonego: Podpis przełożonego, który zatwierdza wniosek.

bottom of page