top of page

Zettel - Cetel

Co znaczy niemieckie słowo - Zettel (spolszczone Cetel)
 

Zettel to niemieckie słowo, które oznacza mały kawałek papieru, na którym można zapisać jakieś informacje. Zettel jest używany w wielu złożonych rzeczownikach, takich jak Einkaufszettel (lista zakupów), Merkzettel (przypomnienie) czy Spickzettel (ściąga). Zettel pochodzi od łacińskiego słowa schedula, które oznaczało mały pasek papirusu. Z tego samego źródła wywodzi się angielskie słowo schedule (harmonogram), choć ma ono zupełnie inną znaczenie. Zettel jest jednym z tych słów, które wydają się być typowo germańskie - niezbyt eleganckie, trochę ostre w brzmieniu i jednocześnie mające pewien stopień niezgrabności.

 

Zettel jest również często używany w idiomach i zwrotach potocznych. Na przykład:

  1. Zettel verteilen - rozdawać ulotki

  2. einen Zettel anschlagen - wywiesić ogłoszenie

  3. etw. auf einen Zettel schreiben - napisać coś na kartce

  4. genug auf dem Zettel haben - mieć wystarczająco dużo na głowie

Zettel to więc ciekawe i wszechstronne słowo, które może się przydać w wielu sytuacjach. Może warto mieć je na swoim Zettel?

bottom of page