top of page
 • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Kindergeld 2024 - krok po kroku


Kindergeld 2024Czym jest Kindergeld?


Kindergeld to rodzaj zasiłku rodzinnego wypłacanego w Niemczech, który ma na celu wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. Jest to jedna z podstawowych form wsparcia, którą oferuje niemiecki system opieki społecznej, mająca pomóc rodzicom w pokryciu części kosztów utrzymania ich dzieci.


Kindergeld - do jakiego wieku jest wypłacany?


Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny dla Polaków w Niemczech, jest dostępny dla każdego dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Jeśli Twoje dziecko ma już 18 lat, ale nadal się uczy, nadal masz prawo do pobierania zasiłku, maksymalnie do czasu, aż skończy 25 lat. 


Kindergeld jest także przewidziane dla dzieci poniżej 21 roku życia, które spełniają jeden z poniższych warunków:


 • Są bezrobotne i uczestniczą w kursach zawodowych lub wolontariacie.

 • Ich roczne dochody nie przekroczyły 8 tysięcy euro.


Zasiłek jest przeznaczony nie tylko dla dzieci biologicznych, ale także adoptowanych, przysposobionych lub stałych członków gospodarstwa domowego, takich jak dzieci partnera czy wnuki pod opieką dziadków. Istotnym wymogiem jest wspólne zamieszkiwanie dzieci i ich opiekunów prawnych. Kindergeld może być również wypłacane na dzieci zameldowane w Polsce.


Należy też pamiętać, że rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo do świadczeń rodzinnych na te dzieci po przekroczeniu przez nie 25 roku życia, jeśli niepełnosprawność pojawiła się przed tą datą i dziecko nie posiada wystarczających środków do życia z powodu swojej niezdolności do pracy.


Ile wynosi Kindergeld w 2024 roku?


W 2024 roku każda rodzina w Niemczech otrzymuje 250€ miesięcznie na każde dziecko w ramach zasiłku Kindergeld.


Począwszy od 1 stycznia 2023, zasiłek został zwiększony do 250 euro miesięcznie na dziecko, głównie z powodu wysokiej inflacji i działań rządu mających na celu wsparcie rodzin z dziećmi.


Przed rokiem 2023, wysokość zasiłku Kindergeld w Niemczech była różna i zależna od liczby dzieci w rodzinie.


W 2022 roku zasiłek wynosił:


 • 219 euro miesięcznie dla pierwszego i drugiego dziecka.

 • 225 euro miesięcznie dla trzeciego dziecka.

 • 250 euro miesięcznie dla czwartego dziecka i każdego kolejnego.


2018

2019

2020

2021

2022

2023

na pierwsze i drugie dziecko

194

204

204

219

219

250

na trzecie dziecko

200

210

210

225

225

250

każde kolejne

225

235

235

250

250

250

Kindergeld a 800+


Ważne jest, aby rodziny zamieszkałe w Niemczech, które korzystają z polskiego programu Rodzina 800 plus i otrzymują niemiecki zasiłek na dzieci, poinformowały o tym lokalny urząd. W Niemczech przepisy pozwalają na równoczesne pobieranie 500+ oraz Kindergeld, lecz suma niemieckiego zasiłku zostanie zmniejszona o wartość świadczeń otrzymywanych z Polski. Jest to spowodowane tym, że obie formy wsparcia mają ten sam cel, czyli pomoc w utrzymaniu dziecka, i są traktowane jako równoważne.


Kindergeld - jak załatwić?


Procedura jest bardzo prosta: o zasiłek na dziecko należy wystąpić pisemnie – ale tylko raz po urodzeniu dziecka! Następnie zasiłek na dziecko będzie wypłacany automatycznie aż do ukończenia 18 roku życia. Dopiero wtedy konieczne będzie złożenie drugiego wniosku o zasiłek na dziecko.


Ponieważ dochody i majątek nie odgrywają roli w przypadku zasiłku na dziecko, w formularzu wniosku wymagana jest jedynie niewielka ilość danych.

Ważne : Zasiłek na dziecko jest wypłacany z mocą wsteczną tylko przez 6 miesięcy. Aby nie stracić zasiłku na dziecko, wniosek należy złożyć w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po porodzie.


wypełnij i wydrukuj wniosek a następnie złóż wniosek w najbliższej Familienkasse

-pobierz wniosek w języku polskim (Antrag auf Kindergeld po polsku)


dokumenty potrzebne do złożenia wniosku (wszystkie mają być przetłumaczone na język niemiecki) :


 • Wypełniony komplet dokumentów (dostępny powyżej).

 • Akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka

 • Zaświadczenie o wspólnym meldunku z dzieckiem. 

 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Niemczech.

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej;

 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu.


Powyższe dokumenty należy dołączyć do prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o przyznanie świadczenia Kindergeld i udać sie z nimi do najbliższej Familienkasse .


Odzyskaj Kindergeld - czy można otrzymać zasiłek Kindergeld wstecz?


Aktualnie wnioski o zasiłek Kindergeld można składać maksymalnie za ostatnie 6 miesięcy. Do końca 2017 roku istniała możliwość ubiegania się o świadczenie aż do 3 lat wstecz, ale zasady te zostały zmodyfikowane przez Familienkasse.


Kindergeld - wypłaty, terminy


Ostatnia  cyfra  Twojego numeru zasiłku na dziecko określa,  kiedy odpowiednie kwoty zostaną przelane na Twoje konto  . 


Przykład: Dla  numeru zasiłku na dziecko  xxxFKxxxxx 9  ostatnią cyfrą jest 9. Cyfra ta określa, w które dni świadczenia przekazywane są do funduszu rodzinnego.Nie znasz numeru Kindergeld?


Fundusz rodzinny prześle Ci powiadomienie po zatwierdzeniu zasiłku na dziecko. Numer zasiłku na dziecko znajdziesz także w tym zawiadomieniu. Ale nie panikuj, jeśli nie masz pod ręką powiadomienia: numer zasiłku na dziecko znajdziesz także na wyciągu bankowym.


Czy muszę zwrócić Kindergeld, jeśli nie spełniono warunków?


Tak, jeśli otrzymałeś zasiłek na dziecko, mimo że nie spełniałeś wszystkich jego warunków , to musisz oddać pieniądze, które otrzymałeś. Fundusz rodzinny zażąda od Ciebie zwrotu tej kwoty.


Anulowanie zwrotu Kindergeld


Może się zdarzyć, że organy świadczeń rodzinnych niesłusznie zażądają zwrotu wypłaconych pieniędzy. W takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o anulowanie tego zwrotu. W tej sytuacji zaleca się skonsultowanie z prawnikiem lub doradcą prawnym.


Rozłożenie zwrotu Kindergeld na raty


Czy jest możliwość rozłożenia zwrotu Kindergeld na raty? Niestety, jeżeli podatnik otrzyma decyzję o zwrocie świadczenia, musi zwrócić całą sumę w terminie określonym przez instytucję rodzinnych świadczeń.


Kindergeld po stracie zatrudnienia


Strata zatrudnienia to trudna sytuacja, która ma bezpośredni wpływ na prawo do otrzymywania niemieckiego zasiłku rodzinnego. W przypadku powrotu do Polski, ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić odpowiedni urząd (Familienkasse). Osoba zainteresowana powinna dostarczyć dokument potwierdzający datę zakończenia zatrudnienia w Niemczech. Jeśli informacja ta zostanie przekazana z opóźnieniem, a świadczenie będzie kontynuowane, należy spodziewać się żądania zwrotu nadpłaconych środków.


Kindergeld po rozwodzie


Po rozwodzie, świadczenie rodzinne Kindergeld jest przyznawane temu rodzicowi, który zamieszkuje z dzieckiem.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page