top of page
 • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Limity na granicy : ile można wwieźć alkoholu i papierosów do Niemiec?Ile papierosów można wwieźć do Niemiec 
 


Limity na granicy: ile można wwieźć do Niemiec?


Podróżując do Niemiec z Polski, należy pamiętać o kilku ograniczeniach dotyczących przewozu różnych towarów i środków płatniczych. Nieprzestrzeganie tych limitów może skutkować konsekwencjami prawnymi lub finansowymi. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat ilości alkoholu, papierosów, pieniędzy i paliwa, które można zabrać ze sobą do Niemiec.
 


Ile alkoholu można wwieźć do Niemiec?


Na terenie Unii Europejskiej można swobodnie przewozić alkohol na użytek własny. Istnieją jednak limity ilościowe, które zależą od rodzaju alkoholu. Według strony granica.gov.pl, osoba pełnoletnia może wwieźć do Niemiec:


 • 10 litrów napojów spirytusowych (np. wódka, whisky, rum),


 • 20 litrów napojów o zawartości alkoholu powyżej 22% obj., ale niebędących napojami spirytusowymi (np. likier, porto, sherry),


 • 90 litrów wina, w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego (np. szampan, prosecco),


 • 110 litrów piwa.


Jeśli przekroczy się te limity, trzeba zapłacić podatek akcyzowy w Niemczech. Wysokość podatku zależy od rodzaju i ilości alkoholu. Może on wynosić od kilku do kilkudziesięciu euro za litr. Ponadto, jeśli przewozi się alkohol w celach handlowych, trzeba spełnić dodatkowe wymogi, takie jak posiadanie licencji, dokumentacji i oznakowania.
 


Ile papierosów można wwieźć do Niemiec?


Podobnie jak w przypadku alkoholu, na terenie Unii Europejskiej można swobodnie przewozić papierosy na użytek własny. Limity ilościowe dla osób pełnoletnich wynoszą:


 • 800 sztuk papierosów,


 • 400 sztuk cygar,


 • 200 sztuk cygarek,


 • 1 kg tytoniu.


Jeśli przekroczy się te limity, trzeba zapłacić podatek akcyzowy w Niemczech. Wysokość podatku zależy od rodzaju i ilości wyrobów tytoniowych. Może on wynosić od kilku do kilkuset euro za sztukę lub kilogram. Ponadto, jeśli przewozi się papierosy w celach handlowych, trzeba spełnić dodatkowe wymogi, takie jak posiadanie licencji, dokumentacji i oznakowania.
 


Ile pieniędzy można wwieźć do Niemiec?


Osoba, która wjeżdża lub wyjeżdża z terenu Unii Europejskiej i ma przy sobie co najmniej 10 000 euro, musi wypełnić deklarację i przedstawić ją stosownym organom celnym (Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej). Dotyczy to nie tylko gotówki, ale także czeków, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych. Jeśli nie zgłosi się takiej kwoty, można zostać ukaranym grzywną do 1 miliona euro lub karą pozbawienia wolności do 5 lat.
 


Ile paliwa można wwieźć do Niemiec?


Osoba, która podróżuje samochodem do Niemiec, może zabrać ze sobą tyle paliwa, ile mieści się w zbiorniku pojazdu. Nie ma ograniczeń ilościowych ani podatkowych. Jednak jeśli przewozi się dodatkowe paliwo w kanistrach, trzeba pamiętać o kilku zasadach:


 • Kanistry muszą być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed wyciekiem,


 • Kanistry muszą być przechowywane w bagażniku lub na dachu pojazdu, a nie w kabinie pasażerskiej,


 • Maksymalna ilość paliwa w kanistrach nie może przekraczać 60 litrów,


 • Przewożenie paliwa w kanistrach jest dozwolone tylko w celach osobistych, a nie handlowych.


Jeśli nie przestrzega się tych zasad, można narazić się na mandat lub konfiskatę paliwa. Ponadto, przewożenie paliwa w kanistrach może być niebezpieczne dla życia i zdrowia, ponieważ zwiększa ryzyko pożaru lub wybuchu w razie wypadku.
 


Jak przewieźć psa do Niemiec?


 • Zwierzę musi posiadać europejski paszport dla zwierząt domowych, który można otrzymać od każdego upoważnionego lekarza weterynarii. Paszport ten musi zawierać informacje o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.


 • Zwierzę musi mieć wszczepiony mikroczip (zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku II do rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania zwierząt domowych) lub czytelny tatuaż, jeżeli został on wykonany przed 3 lipca 2011 r.


 • Przepisy UE dotyczące podróżowania ze zwierzętami domowymi mają zastosowanie do podróży prywatnych ze zwierzętami domowymi, które nie wiążą się ze zmianą tytułu własności ani sprzedażą.


Pamiętaj, że przestrzeganie tych zasad jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Twojego zwierzęcia i innych osób. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem weterynarii przed podróżą ze zwierzęciem.
 


Ile artykułów spożywczych można wwieźć do Niemiec?


W ramach podróży prywatnej, można wwieźć do Niemiec artykuły spożywcze na własny użytek lub na prezent, pod warunkiem, że nie są one objęte zakazem lub ograniczeniami. Nie ma określonych limitów ilościowych, jednak należy zachować zdrowy rozsądek i nie przewozić nadmiernych ilości. Niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, nabiał, jaja czy miód, mogą być poddane kontroli weterynaryjnej i wymagać odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa.
 


Podsumowanie


Podróżując do Niemiec z Polski, należy pamiętać o limitach na granicy dotyczących przewozu alkoholu, papierosów, pieniędzy i paliwa. Nieprzestrzeganie tych limitów może skutkować konsekwencjami prawnymi lub finansowymi. Zaleca się sprawdzenie aktualnych przepisów przed podróżą i zgłaszanie wszelkich towarów i środków płatniczych, które podlegają obowiązkowi deklaracji. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych problemów i cieszyć się bezpieczną i przyjemną podróżą.


bottom of page