top of page
  • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Ordnung muss sein! Czyli niemiecki porządek.


znak ordnung muss sein


Znaczenie słowa Ordnung


Ordnung to niemieckie słowo, które oznacza porządek, dyscyplinę, regułę, organizację lub system. To słowo jest często używane jako motto lub zasada życiowa przez Niemców, którzy cenią sobie ład i harmonię. 


Skąd się wzięło to słowo i dlaczego jest tak silnie związane z niemiecką kulturą i mentalnością?


Pierwsze znane użycie powiedzenia Ordnung muss sein pochodzi z XV wieku, kiedy to niemiecki reformator religijny Marcin Luter napisał: „Ordnung muss sein unter den Leuten” („Musi być porządek wśród ludzi”). Luter chciał wprowadzić porządek i jedność w Kościele katolickim, który uważał za skorumpowany i zepsuty. Jego poglądy doprowadziły do powstania ruchu protestanckiego, który podzielił chrześcijaństwo na dwie główne gałęzie: katolicyzm i protestantyzm.


Protestanci, zwłaszcza ci, którzy należeli do radykalnych grup anabaptystycznych, takich jak mennonici czy amisze, przyjęli zasadę ordnung jako podstawę swojego życia religijnego i społecznego. Ordnung to zbiór zasad i zwyczajów, które regulują zachowanie wiernych, zarówno w życiu prywatnym, publicznym, jak i ceremonialnym. Ordnung ma zapewnić, że członkowie Kościoła żyją zgodnie z biblijnym Słowem Bożym, tak jak oni je rozumieją. Ordnung tworzy silne poczucie tożsamości grupowej i odróżnia protestantów od innych wyznań. 


Ordnung i jednoczenie Niemiec


Ordnung nie jest jednak tylko domeną religijną. Jest także ważnym elementem niemieckiej kultury i historii. Niemcy przez wieki byli podzieleni na wiele małych państw i księstw, które często walczyły ze sobą i z sąsiadami. Dopiero w XIX wieku Niemcy zjednoczyli się pod przywództwem Prus i stali się potęgą gospodarczą i polityczną. Aby utrzymać jedność i spójność, Niemcy potrzebowali silnej władzy centralnej, która narzucała porządek i dyscyplinę. Ordnung stał się więc symbolem niemieckiego nacjonalizmu i patriotyzmu. 


Użycie Ordnungu w złej wierze


Niestety, ordnung miał także swoją ciemną stronę. W XX wieku Niemcy doświadczyli dwóch wojen światowych, które spowodowały ogromne straty ludzkie i materialne. W obu wojnach Niemcy byli pod rządami totalitarnych reżimów, które wykorzystywały ideę ordnung do uzasadnienia swojej agresji i zbrodni. Narodowi socjaliści, czyli naziści, twierdzili, że są obrońcami niemieckiego porządku i czystości rasowej, a wszystkich, którzy im się sprzeciwiali, traktowali jako wrogów i zagrożenie. Hitler i jego zwolennicy chcieli stworzyć „nowy porządek” w Europie i na świecie, który miał być oparty na przemocy i terrorze. 


Jeden kraj, dwa znaczenia


Po II wojnie światowej Niemcy zostali podzieleni na dwa państwa: Niemcy Zachodnie i Niemcy Wschodnie. Obie części Niemiec musiały odbudować się z ruin i zmierzyć się z traumą wojny. Niemcy Zachodnie, które były pod wpływem Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, wybrały drogę demokracji i wolnego rynku. Niemcy Wschodnie, które były pod kontrolą Związku Radzieckiego i bloku komunistycznego, przyjęły system socjalistyczny i autorytarny. W obu Niemczech Ordnung nadal odgrywał ważną rolę, ale w różny sposób. W Niemczech Zachodnich Ordnung oznaczał przestrzeganie prawa, porządku publicznego i zasad społecznych. W Niemczech Wschodnich Ordnung oznaczał posłuszeństwo wobec partii, państwa i ideologii.


W 1989 roku doszło do upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. Był to historyczny moment, który zakończył podział Niemiec i Europy. Niemcy ponownie stali się jednym narodem a następnie jednym z najważniejszych partnerów w Unii Europejskiej. Niemcy musieli jednak zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i problemami, takimi jak integracja społeczna, gospodarcza i polityczna, kryzys migracyjny, terroryzm, populizm, zmiany klimatu i pandemia. W tych trudnych czasach Niemcy nadal kierują się zasadą Ordnung, ale w bardziej elastyczny i otwarty sposób. Ordnung nie jest już tylko narzędziem kontroli i wykluczenia, ale także wartością, która sprzyja współpracy i solidarności.


Jeśli w czyjejś osobie panuje porządek, w rodzinie też będzie porządek; jeśli w rodzinie jest porządek, w państwie jest porządek; Jeśli w państwie będzie porządek, na świecie też będzie porządek.

- Lü Bu We

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page