top of page
 • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Podatek drogowy w Niemczech - co warto wiedzieć?


Podatek drogowy w Niemczech

Podatek drogowy w Niemczech - co warto wiedzieć?


Podatek drogowy w Niemczech, znany także jako Kraftfahrzeugsteuer, jest opłatą nakładaną na właścicieli pojazdów silnikowych zarejestrowanych w Niemczech. Podatek ten jest pobierany przez niemiecki urząd celny (Zoll) i zależy od wielu czynników, takich jak pojemność silnika, emisja spalin, rodzaj paliwa, klasa emisji, data pierwszej rejestracji pojazdu i jego rodzaj. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku drogowego w Niemczech.


Jaka jest historia podatku drogowego w Niemczech?


Podatek drogowy w Niemczech został wprowadzony w 1906 roku jako opłata za korzystanie z dróg publicznych. Początkowo podatek ten był naliczany według mocy silnika pojazdu i był pobierany przez lokalne władze. W 1926 roku podatek drogowy stał się podatkiem federalnym i był naliczany według pojemności silnika. W 1934 roku wprowadzono dodatkową stawkę dla pojazdów ciężarowych. W 1953 roku podatek drogowy został zreformowany i wprowadzono różne stawki dla różnych rodzajów pojazdów i paliw. W 2009 roku podatek drogowy został ponownie zmieniony i zaczął uwzględniać emisję dwutlenku węgla (CO2) jako jeden z czynników wpływających na jego wysokość. W 2021 roku podatek drogowy został podniesiony dla nowych pojazdów o wysokiej emisji CO2, aby zachęcić do zakupu pojazdów bardziej ekologicznych.


Podatek drogowy - pobyt tymczasowy


Jeśli przyjeżdżasz do Niemiec z zagranicy i chcesz korzystać z własnego pojazdu zarejestrowanego w innym kraju, musisz sprawdzić, czy musisz płacić podatek drogowy w Niemczech. Zgodnie z niemieckim prawem, samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi może jeździć po niemieckich drogach przez dokładnie rok od przekroczenia granicy. Po tym czasie musisz zarejestrować swój pojazd w Niemczech i zapłacić podatek drogowy według niemieckich stawek. Jeśli nie zrobisz tego, możesz narazić się na karę grzywny lub nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego samochodu.


Jeśli jednak planujesz przebywać w Niemczech krócej niż rok, nie musisz płacić podatku drogowego, pod warunkiem, że spełniasz następujące warunki:


 • Masz stałe miejsce zamieszkania w innym kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Nie prowadzisz działalności gospodarczej ani nie jesteś zatrudniony na umowę o pracę w Niemczech

 • Nie korzystasz z pojazdu w Niemczech częściej niż w kraju rejestracji

 • Nie wynajmujesz ani nie użyczasz pojazdu osobom zamieszkującym w Niemczech


Jeśli nie jesteś pewien, czy musisz płacić podatek drogowy w Niemczech, skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym lub skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora niemieckiego podatku drogowego.


Podatek drogowy w Niemczech - dłuższy pobyt


Jeśli zamierzasz zamieszkać w Niemczech na stałe lub na dłużej niż rok, musisz zarejestrować swój pojazd w Niemczech i zapłacić podatek drogowy według niemieckich stawek. Aby to zrobić, musisz zgłosić się do lokalnego urzędu rejestracji pojazdów (Zulassungsstelle) i przedstawić następujące dokumenty:


 • Dowód rejestracyjny

 • Dowód ubezpieczenia pojazdu w Niemczech

 • Zaświadczenie o przeglądzie technicznym pojazdu (TÜV)

 • Dowód tożsamości lub paszport

 • Dowód zameldowania w Niemczech


Zgoda na pobranie podatku drogowego z konta bankowego (SEPA)


Po zarejestrowaniu pojazdu otrzymasz niemieckie tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Podatek drogowy będzie pobierany automatycznie z Twojego konta przez niemiecki urząd celny. Możesz także zapłacić podatek drogowy ręcznie, ale wtedy musisz pamiętać o terminach płatności i wysokości kwoty.


Podatek drogowy w Niemczech jak jest obliczany? Przykładowy samochód Passat 2.0 TDI rocznik 2006


Podatek drogowy w Niemczech jest obliczany na podstawie następujących czynników:


 • Pojemność silnika pojazdu (w cm³)

 • Emisja CO2 pojazdu (w g/km)

 • Klasa emisji spalin pojazdu (od Euro 1 do Euro 6d)

 • Rodzaj paliwa pojazdu (benzyna, olej napędowy, gaz, elektryczność)

 • Data pierwszej rejestracji pojazdu


Podatek drogowy składa się z dwóch części: podstawowej i ekologicznej. Część podstawowa jest naliczana według pojemności silnika i rodzaju paliwa. Część ekologiczna jest naliczana według emisji CO2 i klasy emisji spalin. Wysokość podatku drogowego jest ustalana przez niemiecki parlament i może się zmieniać w zależności od polityki klimatycznej i ekonomicznej.


Aby obliczyć podatek drogowy dla przykładowego samochodu Passat 2.0 TDI rocznik 2006, należy znać następujące dane:


 • Pojemność silnika: 1968 cm3

 • Emisja CO2: 159 g/km

 • Klasa emisji spalin: Euro 4

 • Rodzaj silnika: wysokoprężny


Kwota bazowa podatku drogowego wynosi 9,50 euro na każde 100 cm3 pojemności skokowej silników wysokoprężnych. Dodatkowo, należy doliczyć opłatę za emisję CO2, która wynosi 2 euro za każdy gram CO2 powyżej 95 g/km.


Zatem, podatek drogowy dla Passata 2.0 TDI 2006 wynosi:


19,68​×9,50+(159−95)×2=186,96+128=314,96 euro


Podatek drogowy należy zapłacić z góry za następny rok, w terminie do 20 września, w jednej transzy. Jeśli podatek przekracza 500 euro, wtedy właściciele pojazdów mogą zapłacić go w dwóch ratach, co pół roku.


Można wnioskować o taką możliwość w miejscowym Głównym Urzędzie Celnym, jednak kosztuje to dodatkowo 3%.


Kalkulator podatku drogowego w Niemczech - gdzie znaleźć?


Obliczanie podatku drogowego w Niemczech może być skomplikowane, ponieważ wymaga znajomości wielu parametrów technicznych pojazdu. Dlatego warto skorzystać z bezpłatnego kalkulatora niemieckiego podatku drogowego, który jest dostępny na stronie internetowej niemieckiego urzędu celnego.


Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub wybrać jego markę, model, rok produkcji i rodzaj paliwa. Następnie kalkulator wyświetli wysokość podatku drogowego, który należy zapłacić za dany pojazd. Kalkulator uwzględnia także ewentualne ulgi lub zwolnienia z podatku drogowego, jeśli pojazd spełnia określone kryteria.


Czy Polacy muszą płacić podatek drogowy w Niemczech?


Polacy, którzy przyjeżdżają do Niemiec z własnym pojazdem zarejestrowanym w Polsce, muszą sprawdzić, czy muszą płacić podatek drogowy w Niemczech. Zależy to od tego, jak długo i w jakim celu przebywają w Niemczech. Jeśli przebywają w Niemczech krócej niż rok i nie prowadzą tam działalności gospodarczej ani nie są zatrudnieni na umowę o pracę, to nie muszą płacić podatku drogowego, pod warunkiem, że spełniają warunki określone w poprzednim rozdziale.


Jeśli jednak zamieszkują w Niemczech na stałe lub na dłużej niż rok, to muszą zarejestrować swój pojazd w Niemczech i zapłacić podatek drogowy według niemieckich stawek. Niezależnie od tego, czy muszą płacić podatek drogowy czy nie, Polacy muszą pamiętać o innych obowiązkach związanych z użytkowaniem pojazdu w Niemczech, takich jak:


 1. Przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych

 2. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

 3. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek wypadku


Podatek drogowy w Niemczech – kto jest zwolniony?


Niektóre pojazdy są zwolnione z podatku drogowego w Niemczech, jeśli spełniają określone warunki.

Są to między innymi:


Pojazdy elektryczne, które są zarejestrowane po raz pierwszy w Niemczech po 17 maja 2011 roku. Są one zwolnione z podatku drogowego na 10 lat od daty pierwszej rejestracji.


Pojazdy z napędem hybrydowym, które są zarejestrowane po raz pierwszy w Niemczech po 18 maja 2011 roku. Są one zwolnione z podatku drogowego na 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale tylko do wysokości 50 euro rocznie.


Pojazdy zasilane gazem ziemnym lub biogazem, które są zarejestrowane po raz pierwszy w Niemczech po 31 grudnia 2005 roku. Są one zwolnione z podatku drogowego do 31 grudnia 2026 roku.


Pojazdy zasilane wodorem, które są zarejestrowane po raz pierwszy w Niemczech po 31 grudnia 2005 roku. Są one zwolnione z podatku drogowego do 31 grudnia 2030 roku.


Pojazdy zabytkowe, które mają co najmniej 30 lat i są oznaczone specjalnymi tablicami rejestracyjnymi z literą H. Są one zwolnione z podatku drogowego lub płacą jednolitą stawkę w wysokości 46,02 euro rocznie dla pojazdów z silnikiem spalinowym lub 36,06 euro rocznie dla pojazdów z silnikiem elektrycznym.


Pojazdy służbowe, które należą do państwa, organizacji międzynarodowych, organizacji charytatywnych lub kościołów. Są one zwolnione z podatku drogowego, jeśli są używane wyłącznie do celów służbowych.


Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku drogowego w Niemczech?


Niezapłacenie podatku drogowego w Niemczech może mieć poważne konsekwencje dla właściciela pojazdu. Urząd celny może nałożyć na niego karę opóźnienia w wysokości 1% kwoty podatku za każdy miesiąc zwłoki, a także odsetki ustawowe. Ponadto urząd celny może zablokować rejestrację pojazdu, zatrzymać dowód rejestracyjny, zlecić egzekucję komorniczą lub wszcząć postępowanie karno-skarbowe za oszustwo podatkowe. W skrajnych przypadkach urząd celny może nawet zająć pojazd i sprzedać go na licytacji. Dlatego warto pamiętać o terminach płatności podatku drogowego i unikać niepotrzebnych problemów.


Czy w Polsce jest podatek drogowy?


W Polsce nie ma podatku drogowego w takiej formie, jak w Niemczech. Jednak polscy kierowcy muszą ponosić inne opłaty związane z użytkowaniem pojazdów na drogach publicznych. Są to między innymi:


 1. Opłata paliwowa, która jest wliczana w cenę paliwa i jest przeznaczona na utrzymanie i rozbudowę dróg krajowych i lokalnych.

 2. Opłata drogowa, która jest pobierana od pojazdów ciężarowych i autobusów za przejazd po niektórych drogach krajowych i autostradach. Opłata ta jest naliczana według przejechanej odległości i zależy od klasy emisji spalin i liczby osi pojazdu.

 3. Opłata za przejazd autostradami i niektórymi drogami ekspresowymi, która jest pobierana od wszystkich pojazdów za korzystanie z tych dróg. Opłata ta jest naliczana według stawek ustalonych przez operatorów dróg i zależy od kategorii pojazdu i długości odcinka drogi.

 4. Opłata za parkowanie, która jest pobierana od kierowców za pozostawienie pojazdu w strefach płatnego parkowania w niektórych miastach. Opłata ta jest naliczana według stawek ustalonych przez gminy i zależy od czasu parkowania i strefy parkowania.

 


bottom of page