top of page
  • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Praca sezonowa w Niemczech - od A do Z


Praca sezonowa w NiemczechW ciepłych, letnich miesiącach pojawia się znacznie więcej możliwości zatrudnienia sezonowego w porównaniu z innymi okresami roku. Rzecz jasna, sezonowe oferty pracy nie znikają w pozostałych porach roku, ale latem ich liczba wyraźnie wzrasta. Typowe prace sezonowe obejmują nie tylko zbieranie owoców, ale również wsparcie dla hoteli i restauracji, które w okresie wakacyjnym przeżywają prawdziwe oblężenie ze strony turystów. Jak zatem wygląda praca sezonowa i czy jest opłacalna? Niniejsza publikacja szczegółowo omawia te i inne istotne zagadnienia, aby zapewnić zarówno pracodawcom, jak i pracownikom kompleksową wiedzę na temat zatrudnienia sezonowego.


Czym jest praca sezonowa?


Praca sezonowa to rodzaj zatrudnienia zależny od okresu roku, warunków klimatycznych i specyfiki danej branży. Jeśli odbywa się w państwach Unii Europejskiej, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są zobowiązani do stosowania się do przepisów zawartych w Dyrektywie 214/36/UE. Dyrektywa ta dostarcza informacji o zasadach zatrudnienia, które są dostosowane do lokalnych przepisów prawnych w państwach członkowskich.


W Polsce osoby podejmujące prace sezonowe najczęściej zawierają umowę o pracę lub umowę zlecenie, zależnie od rodzaju powierzonych zadań oraz zasad panujących w danym sektorze gospodarki.

Miejsca turystyczne często oferują możliwości podjęcia pracy sezonowej ze względu na zwiększony popyt w okresach wakacyjnych.


Ile czasu trwa praca sezonowa?


Zatrudnienie sezonowe jest szczególnie popularne podczas wakacji, sezonów zbiorów oraz innych okresów sezonowych, trwając zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Okres pracy zależy również od potrzeb zatrudniającego. Praca sezonowa może być wykonywana zarówno w kraju, jak i za granicą. Polacy często decydują się na wyjazdy do Niemiec, Holandii czy Norwegii, zwykle na okres od dwóch do trzech miesięcy.


Do Polski również przybywają cudzoziemcy w celu pracy sezonowej. Gdy przyjeżdżają osoby z państw spoza Unii Europejskiej, potrzebują uzyskać odpowiednie zezwolenie, które jest wydawane po złożeniu wniosku do właściwej instytucji. Zezwolenie na pracę sezonową można otrzymać na maksymalnie dziewięć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.


Dla kogo przeznaczona jest praca sezonowa w Niemczech?


Praca sezonowa w Niemczech jest atrakcyjna dla wielu grup osób. Szczególnie korzystają z niej uczniowie szkół średnich i studenci. Okres letni, który rozpoczyna się w maju lub czerwcu i kończy we wrześniu, oferuje szerokie możliwości zatrudnienia w różnorodnych sektorach. W tym czasie wzrasta zapotrzebowanie na pracę ze względu na urlopy stałych pracowników, co otwiera drzwi dla młodych osób, które mogą w ten sposób zdobyć cenne doświadczenie, poznać kulturę pracy za granicą, a także zarobić znaczne sumy pieniędzy na osobiste wydatki – od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.


Korzystają z niej także osoby starsze, w średnim wieku czy emeryci. W ciągu kilku miesięcy mogą oni zarobić równowartość rocznych zarobków w Polsce, co daje im szansę na zwiększenie oszczędności czy wsparcie finansowe rodziny na dłuższy okres. Praca sezonowa w Niemczech jest również opcją dla osób, które nie mogą znaleźć stabilnej i dobrze płatnej pracy w Polsce lub mają trudności z zatrudnieniem w swoim regionie. Wyjazd na kilka miesięcy umożliwia nie tylko zarobek, ale także pozwala na spędzenie większej części roku z rodziną.


Przegląd pracy sezonowej w ujęciu sektorowym


Praca sezonowa często dotyczy stanowisk, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Z badania przeprowadzonego przez Skill Panorama na podstawie danych z Eurostatu (EU LFS), wynika, że około 75% miejsc pracy tymczasowej zajmują osoby o niższym poziomie wykształcenia. W roku 2018 liczba pracowników na umowach tymczasowych z wykształceniem podstawowym lub średnim (ISCED 0-4) wyniosła 800,8 tys., podczas gdy osób z wykształceniem wyższym (ISCED 5-8) było 288,1 tys.


W Polsce, pracownicy tymczasowi z niższym i średnim poziomem wykształcenia stanowili około 3/4 ogółu zatrudnionych w tej formie.


Praca sezonowa jest związana z konkretnymi sektorami gospodarki. Dane Eurostatu z 2018 roku wskazują, że pracownicy tymczasowi to głównie:


  • Pracownicy sektora rolniczego i pokrewnych (24,4%), w tym rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy i inne pokrewne zawody;

  • Osoby wykonujące proste prace (23,6%), takie jak pracownicy rolni, pomoc kuchenna, podstawowi pracownicy techniczni oraz inne proste prace, pracownicy uliczni, pomoc domowa i sprzątacze;

  • Pracownicy związani z obsługą i sprzedażą (17,6%), w tym opiekunowie, pracownicy usług osobistych, ochroniarze, sprzedawcy;

  • Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (14,6%), w tym budowlańcy, elektrycy, rękodzielnicy, drukarze, pracownicy przemysłu metalowego i maszynowego oraz inni pracownicy produkcyjni;

  • Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (13,8%), w tym monterzy, kierowcy i operatorzy pojazdów, operatorzy maszyn;

  • Urzędnicy (12,5%), obejmujący księgowych, pracowników obsługi klienta, pracowników biurowych i innych pomocniczych urzędników;

  • Specjaliści i eksperci (11,3%), w tym pracownicy służby zdrowia, specjaliści TIK, prawnicy, biurowi specjaliści, naukowcy, inżynierowie, nauczyciele;

  • Średni personel (11,2%), w tym prawnicy, pracownicy społeczni, pracownicy IT, średni personel medyczny, technicy naukowi i inżynierowie, średni personel biurowy;

  • Menedżerowie (3,4%), w tym kierownicy biznesowi, dyrektorzy generalni, kierownicy sklepów detalicznych, kierownicy hoteli, kierownicy techniczni.


Przykłady prac sezonowych w Niemczech


Praca sezonowa za granicą często skupia się na zbiorach, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Obejmuje ona także prace takie jak obsługa straganów z napojami, lodami i innymi przekąskami na plażach czy w centrach miast. Zatrudnienie sezonowe jest również możliwe dla animatorów, kelnerów, kucharzy czy opiekunów miejsc kempingowych. Atrakcyjne i dobrze płatne mogą być także stanowiska związane z przemysłem przetwórczym czy pracą na morzu.


Praca sezonowa w handlu, zarówno w sklepach jak i na targach


Praca sezonowa w handlu charakteryzuje się specyficznymi okresami największej aktywności. Latem, szczególnie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, w Niemczech obserwuje się wzmożony obrót produktami takimi jak szparagi, ogórki oraz różnorodne owoce. Z tego powodu wzrasta zapotrzebowanie na personel do obsługi klientów zainteresowanych zakupem tych towarów.


Dodatkowo, praca w handlu intensyfikuje się w okresie przedświątecznym. Wzrasta wówczas sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Przedsiębiorcy poszukują pracowników do obsługi stoisk na popularnych targach świątecznych, gdzie zadania obejmują uzupełnianie zapasów, ważenie produktów i obsługę finansową transakcji. Jest to praca bezpośrednio związana z kontaktami z klientami, co zazwyczaj wiąże się z koniecznością posiadania podstawowej znajomości języka niemieckiego.


Praca w opiece nad osobami starszymi w Niemczech


W Niemczech istnieje duże zapotrzebowanie na sezonową opiekę nad seniorami, co jest okazją dla osób empatycznych i kontaktowych. Opiekunowie zajmują się między innymi higieną podopiecznych, pomocą w przemieszczaniu się, komunikacją z rodziną, a także asekuracją podczas codziennych czynności i dotrzymywaniem towarzystwa. Opieka ta wymaga dostosowania do indywidualnych potrzeb zdrowotnych i wieku seniorów.


Praca przy zbiorach warzyw i owoców


Na wiosnę rozpoczyna się sezon pracy przy zbiorach warzyw i owoców, trwający aż do końca września. W Niemczech zbiory obejmują truskawki, wiśnie, ogórki, szparagi oraz inne owoce. Praca ta wymaga zaangażowania w zbieranie, pakowanie oraz przygotowanie plantacji do kolejnych sezonów. Mimo częściowej automatyzacji procesów, praca ta jest dostępna dla osób w każdym wieku i nie wymaga specjalistycznych umiejętności językowych.


Praca w ogrodnictwie


Praca sezonowa w ogrodnictwie to kolejna atrakcyjna opcja w Niemczech, szczególnie wiosną i latem. Możliwości zatrudnienia pojawiają się przy pielęgnacji kwiatów, sadzonek i w szkółkach ogrodniczych. Kluczowe umiejętności to prawo jazdy, zdolność szybkiego uczenia się, łatwość nawiązywania kontaktów oraz znajomość języków niemieckiego i angielskiego, co może zdecydowanie ułatwić zdobycie i utrzymanie pracy.


Praca przy produkcji sezonowej (np. na święta przy produkcji czekoladek)


W okresie świątecznym, praca w produkcji sezonowej, takiej jak wytwarzanie czekoladek, jest szczególnie popularna. W Niemczech, gdzie tradycje związane z czekoladą są głęboko zakorzenione, fabryki zatrudniają dodatkowe osoby do obsługi maszyn, pakowania i dekorowania czekoladek oraz innych słodyczy świątecznych. Zadania mogą również obejmować kontrolę jakości produktów oraz przygotowanie i wysyłkę zamówień. Praca ta wymaga dokładności i umiejętności pracy w szybkim tempie, szczególnie podczas sezonowych szczytów.


Wpływ pracy sezonowej na lokalne rynki pracy


Przyjazd pracowników sezonowych ma znaczący wpływ na lokalne rynki pracy, szczególnie w regionach turystycznych i rolniczych. Z jednej strony, zwiększa się oferta pracy, co jest korzystne dla lokalnej gospodarki. Z drugiej jednak strony, może to prowadzić do zjawiska tzw. „dumpingu płacowego”, gdzie zwiększona podaż pracy obniża średnie wynagrodzenia. Również mieszkańcy tych regionów mogą odczuwać większą konkurencję o miejsca pracy, szczególnie w sektorze usług.


Praca sezonowa a kariera zawodowa


Dla wielu młodych ludzi praca sezonowa może być pierwszym krokiem w karierze zawodowej. Doświadczenie międzynarodowe i językowe, umiejętności interpersonalne oraz zdolność adaptacji do różnych warunków pracy to tylko niektóre z atutów, które można zdobyć. Praca sezonowa może otworzyć drzwi do dalszych możliwości, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page