top of page
  • Zdjęcie autoraPrima Job Center

Rettungsgasse : korytarz życia w Niemczech


Rettungsgasse - korytarz życia w Niemczech


Rettungsgasse: Korytarz życia na niemieckich autostradach


Kiedy na niemieckich autostradach dochodzi do wypadku, kluczowym elementem jest tzw. Rettungsgasse, czyli korytarz ratunkowy. Ten specyficzny sposób organizacji ruchu ma kluczowe znaczenie dla efektywności akcji ratunkowych, a jego znaczenie rośnie wraz z coraz większym natężeniem ruchu na drogach.


Co to jest Rettungsgasse?


Rettungsgasse to korytarz ratunkowy utworzony przez pojazdy na drodze, który umożliwia szybki dostęp służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. W Niemczech obowiązek tworzenia Rettungsgasse występuje na drogach wielopasmowych w przypadku zatorów lub kiedy ruch zostaje znacznie spowolniony. Kierowcy zobowiązani są do przesunięcia swoich pojazdów w taki sposób, aby między lewym a pozostałymi pasami ruchu powstała wolna przestrzeń.


Kary za brak korytarza życia w Niemczech

Wykroczenie

Kara w euro

Punkty karne

Zakaz prowadzenia pojazdów w miesiącach

Nie utworzono korytarza życia

200

2

1

z utrudnianiem przeprowadzenia akcji ratowniczej

240

2

1

ze stworzeniem zagrożenia

280

2

1

ze szkodami majątkowymi

320

2

1

Bezprawne wykorzystanie korytarza życia

240

2

1

z utrudnianiem przeprowadzenia akcji ratowniczej

280

2

1

ze stworzeniem zagrożenia

300

2

1

ze szkodami majątkowymi

320

2

1


Jak tworzyć Rettungsgasse?


W praktyce, na drogach dwupasmowych, pojazdy na lewym pasie powinny przesunąć się jak najbardziej na lewo, a pojazdy na prawym pasie – jak najbardziej na prawo. Na autostradach o większej liczbie pasów zasady są podobne, korytarz tworzy się pomiędzy lewym i drugim w kolejności pasem. Efektywne i szybkie utworzenie Rettungsgasse jest kluczowe, zwłaszcza w pierwszych minutach po zauważeniu problemów w ruchu, co pozwala na niezakłócony przejazd ambulansów, straży pożarnej czy policji.


Reguła prawej dłoni jako pomoc w zapamiętywaniuReguła prawej ręki - korytarz życia

„Reguła prawej ręki”

Aby pomóc Ci w utworzeniu pasa awaryjnego na prawo od skrajnie lewego pasa, przypominamy zasadę prawej ręki : Jeśli trzymasz prawą dłoń skierowaną w dół i wyobraź sobie przestrzeń między kciukiem a palcami prawej ręki jako pas awaryjny, trzymasz kciuk za lewy zewnętrzny pas, a pozostałe palce za wszystkie pozostałe pasy.


Dlaczego Rettungsgasse jest tak ważne?


Szybkość reakcji służb ratunkowych może decydować o życiu lub śmierci. W sytuacjach krytycznych każda sekunda jest na wagę złota. Rettungsgasse skraca czas dojazdu do poszkodowanych i umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pomocy medycznej czy interwencji straży pożarnej. Niemcy są wzorem w organizacji takiego korytarza ratunkowego, a obowiązek jego tworzenia jest ściśle regulowany prawem.


Czy mogę jeździć na poboczu?


NIE. Pobocze musi pozostać wolne . Wyjątkiem są sytuacje, gdy policja poprosi Cię o prowadzenie pojazdu na pasie awaryjnym lub gdy ze względu na przestrzeń nie jest możliwe utworzenie pasa awaryjnego bez korzystania z pobocza.


Korytarz życia na terenie budowy


Zasadniczo w strefach robót (zwykle dwupasmowych) obowiązują te same zasady, co na autostradach dwupasmowych: pojazdy lewe trzymają się skrajnie lewego pasa, a te jadące prawym pasem jak najdalej po prawej stronie. W praktyce jednak może być tak ciasno, że jest to prawie niemożliwe. Niestety nie ma reguły w tym przypadku , ale zaleca się, aby wszystkie pojazdy, jeśli to możliwe, jechały prawą stroną, aby służby ratunkowe mogły minąć nas lewą stroną. Większe odległości między pojazdami mogą być również pomocne dla ratowników.


Czy są jakieś wyjątki dla motocykli?


NIE. Nie ma wyjątków dla motocyklistów . Nie wolno Ci jechać pasem awaryjnym ani poboczem.


Dlaczego pobocze nie jest wykorzystywane jako Rettungsgasse?


Pobocze na autostradzie lub drodze ekspresowej ma przede wszystkim na celu zapewnienie pojazdom uszkodzonym lub powypadkowym miejsca do zatrzymania się podczas mijania ich przez ruch uliczny. Jeżeli używano by pas awaryjny jako korytarz życia, zatrzymujące się na nim pojazdy mogłyby blokować pojazdy uprzywilejowane jadące do wypadku.


Od kiedy istnieją korytarze życia?


  • Przepisy dotyczące „wolnego pasa ruchu” obowiązywały od 1 marca 1971 r. Dotyczyło to tylko autostrad i dróg szybkiego ruchu.

  • Od 1 lipca 1992 roku tworzenie korytarza stało się obowiązkowe w przypadku wstrzymania ruchu.

  • Od 14 grudnia 2016 r. StVO  stwierdza : „Gdy pojazdy poruszają się z prędkością pieszego (ok. 5km/h) po autostradach i drogach pozamiejskich o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku lub pojazdy się zatrzymują, pojazdy te muszą umożliwić przejazd pojazdów policyjnych i uprzywilejowanych pomiędzy skrajnie lewym i bezpośrednio przylegającym pasem.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page